NLZVE logo 2022

Het landelijk netwerk van zorgzame gemeenschappen, Nederland Zorgt Voor Elkaar, heeft een ondersteuningsteam waar u terecht kunt met vragen over het opzetten van een initiatief als Austerlitz Zorgt. 

Het aanbod van onze Regionale Ondersteuners Bewonersinitiatieven bestaat onder meer uit:

  • het aanreiken van, en verwijzen naar relevante kennis en informatie;
  • het beantwoorden van vragen en/of het stellen van (weder)vragen die jou kunnen helpen zelf het antwoord op je vraag te vinden;
  • het leggen van verbindingen met andere bewonerscollectieven en netwerken;
  • het bieden van een luisterend oor.

Het Ondersteuningsteam NLZVE is er voor (startende) initiatieven, overheden, ouderenbonden, zorg- en welzijnsorganisaties en andere belanghebbenden.