nlzve logo

Vanaf maart 2017 is er een landelijke helpdesk van het landelijk netwerk van burgerinitiatieven Nederland Zorgt Voor Elkaar, waar u voor alle vragen en ondersteuning terecht kunt. Vanuit deze helpdesk zullen ook voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Austerlitz Zorgt organiseert dus zelf geen reguliere informatiebijeenkomsten meer.

U kunt de landelijke helpdesk bereiken via: www.nlzorgtvoorelkaar.nl/helpdesk

 

­