Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen mensen die door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Er is een PGB voor zorg op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Hoe u een persoonsgebonden budget (PGB) aanvraagt hangt af van welke soort zorg u nodig heeft. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, kunt u het beste contact opnemen met onze dorpsondersteuner Marianne Veenema.

Algemene informatie over PGB kunt u vinden op de site van Per Saldo, de belangenvereniging van PGB-gebruikers, en op Regelhulp.nl.