MFA ext 03

Om ervoor te zorgen dat de zorgwoningen ook echt zoveel mogelijk bewoond worden door mensen die zorg nodig hebben, is in overleg tussen Woongoed, gemeente Zeist, Nu Voor Straks en Austerlitz Zorgt een speciale toewijzingsprocedure opgesteld. Deze geldt voor alle 25 zorgwoningen, dus zowel de zorgappartementen van Woongoed Zeist als de patiowoningen van WoonStichting Nu Voor Straks.

De toewijzing van de 8 jongerenappartementen van Woongoed in het Hart van Austerlitz gaat volgens de gebruikelijke route via WoningNet. Hier geldt een maximumleeftijd.

In Austerlitz geldt de kleine kernen regeling. Dit betekent dat mensen met kernbinding aan Austerlitz met voorrang in de huurwoningen terecht kunnen. Binding betekent: de afgelopen 3 jaar onafgebroken of in afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar in Austerlitz gewoond. Deze regeling is vastgelegd in de huisvestingsverordening van Zeist.

De sociale huurwoningen dienen passend te worden toegewezen, hetgeen betekent dat het belastbaar inkomen van het huishouden maximaal € 39.055 per jaar bedraagt. Voor mensen met een zware zorgvraag mag een uitzondering worden gemaakt.

Deze inkomensregel geldt niet voor de patiowoningen die via de Woonstichting Nu Voor Straks worden verhuurd, dat is vrije sector. Wel kan Nu Voor Straks inkomens- of vermogenseisen stellen.

Naast kernbinding en inkomen worden de zorgwoningen toegewezen op basis van zorgbehoefte en mate van kwetsbaarheid. De feitelijke toewijzing geschiedt door een speciaal hiervoor ingestelde Commissie Toewijzing Zorgwoningen (CTZ) met vertegenwoordigers van de gemeente, Woongoed, Austerlitz Zorgt en Nu Voor Straks.

De exacte toewijzingscriteria kunt u hier downloaden.

INSCHRIJVING

Iedereen die in aanmerking wil komen voor een zorgwoning kan zich inschrijven. Dit kan schriftelijk via het inschrijfformulier, dat u kunt downloaden. U kunt ook een formulier ophalen in Het Lokaal (vm. RK Kerk).

Inschrijving kan ook - en dat heeft onze voorkeur - via het Online inschrijfformulier.

Wacht niet te lang met inschrijven, want u moet behoorlijk wat informatie geven en pas als het formulier compleet is, is de inschrijving definitief.

U kunt bij inschrijving aangeven welke woningen uw voorkeur hebben. De plattegronden van de woningen zijn te downloaden van deze site en liggen ook ter inzage in Het Lokaal.

NB: de volgorde van inschrijving is niet van belang voor de toewijzing!

TIJDPAD

Er zijn nog enkele woningen over. De inschrijving voor initiele bewoning is daarom verlengd tot 30 JUNI 2020.

De Commissie Toewijzingen Zorgwoningen zal daarna de laatste zorgwoningen toewijzen. Bij acceptatie van een woning dient de betreffende huurder bewijsmateriaal te overleggen betreffende kernbinding aan Austerlitz, inkomen en zorgindicatie. Woongoed Zeist zal de inkomenstoetsing doen, indien het sociale huur betreft. Pas als alles is gecontroleerd wordt de huurovereenkomst getekend met Woongoed Zeist of WoonStichting Nu Voor Straks.

Wilt u niet direct bij oplevering in aanmerking komen voor een zorgwoning, schrijft u zich dan na 30 juni 2020 in, op het moment dat u er aan toe bent. U komt dan op een wachtlijst, waarvoor dezelfde criteria gelden als voor de initiële toewijzing. Ook dan kijken we niet naar inschrijvingsduur, dus eerder inschrijven is niet nodig.

 

­