MFA ext 03

Om ervoor te zorgen dat de zorgwoningen ook echt zoveel mogelijk bewoond worden door mensen die zorg nodig hebben, is in overleg tussen Woongoed, gemeente Zeist, Nu Voor Straks en Austerlitz Zorgt een speciale toewijzingsprocedure opgesteld. Deze geldt voor alle 25 zorgwoningen, dus zowel de zorgappartementen van Woongoed Zeist als de patiowoningen van WoonStichting Nu Voor Straks.

In Austerlitz geldt de kleine kernen regeling. Dit betekent dat mensen met kernbinding aan Austerlitz met voorrang in de huurwoningen terecht kunnen. Binding betekent: de afgelopen 3 jaar onafgebroken of in afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar in Austerlitz gewoond. Deze regeling is vastgelegd in de huisvestingsverordening van Zeist.

De sociale huurwoningen dienen passend te worden toegewezen, hetgeen betekent dat het belastbaar inkomen van het huishouden een maximaal bedrag per jaar bedraagt. Voor mensen met een zware zorgvraag mag een uitzondering worden gemaakt.

Voor 2022 geldt:

Tot en met € 40.765 voor eenpersoonshuishoudens
Tot en met € 45.014 voor meerpersoonshuishoudens

Deze inkomensregel geldt niet voor de patiowoningen die via de Woonstichting Nu Voor Straks worden verhuurd, dat is vrije sector. Wel kan Nu Voor Straks inkomens- of vermogenseisen stellen.

Naast kernbinding en inkomen worden de zorgwoningen toegewezen op basis van zorgbehoefte en mate van kwetsbaarheid. De feitelijke toewijzing geschiedt door een speciaal hiervoor ingestelde Commissie Toewijzing Zorgwoningen (CTZ) met vertegenwoordigers van de gemeente, Woongoed, Austerlitz Zorgt en Nu Voor Straks.

De exacte toewijzingscriteria kunt u hier downloaden.

INSCHRIJVING

Iedereen die in aanmerking wil komen voor een zorgwoning kan zich inschrijven. Dit kan schriftelijk via het inschrijfformulier, dat u kunt downloaden.

Inschrijving kan ook - en dat heeft onze voorkeur - via het Online inschrijfformulier.

U kunt bij inschrijving aangeven welke woningen uw voorkeur hebben. De plattegronden van de woningen zijn te downloaden van deze site.

NB: de volgorde van inschrijving is niet van belang voor de toewijzing!

TIJDPAD

De inschrijving voor initiële bewoning is inmiddels gesloten.

U kunt zich gewoon inschrijven, wanneer u interesse heeft. U komt dan op een prioriteitenlijst, waarvoor dezelfde criteria gelden als voor de initiële toewijzing. Ook dan kijken we niet naar inschrijvingsduur, dus eerder inschrijven is niet nodig.

De Commissie Toewijzingen Zorgwoningen wijst  de zorgwoningen toe op basis van de hiervoor afgesproken criteria. Bij acceptatie van een woning dient de betreffende huurder bewijsmateriaal te overleggen betreffende kernbinding aan Austerlitz, inkomen en zorgindicatie. Woongoed Zeist zal de inkomenstoetsing doen, indien het sociale huur betreft. Pas als alles is gecontroleerd wordt de huurovereenkomst getekend met Woongoed Zeist of WoonStichting Nu Voor Straks.