Langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen wordt geregeld de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze vervangt de AWBZ.

Informatie hierover kunt u vinden op de volgende website https://www.regelhulp.nl/bladeren/zorgstelsel/wlz-zorg/