Wie kan er lid worden ?

Iedere volwassen inwoner van Austerlitz kan lid worden van de coöperatie. Als de volwassenen in een huishouden lid zijn, kunnen minderjarige leden van dat huishouden ook gebruik maken van de diensten van Austerlitz Zorgt.

Lid word je door het aanmeldingsformulier van de website te downloaden en in te vullen. Ook kan men een formulier ophalen bij de secretaris Jan Smelik, Gramserweg 95. Daar kunnen ook de ingevulde formulieren worden ingeleverd.

De contributie bedraagt in 2017  € 24, - per persoon per jaar, te voldoen per automatische incasso. Bij inschrijving na 30 juni van het lopende jaar betaal je de helft van de jaarcontributie.

Vanaf 2014 geldt dat iemandminimaal een jaar lid moet zijn van de coöperatie om van de diensten van de coöperatie gebruik te kunnen maken. 

Inschrijfformulier