Wie kan er lid worden ?

Iedere volwassen inwoner van Austerlitz kan lid worden van de coöperatie. Als de volwassenen in een huishouden lid zijn, kunnen minderjarige leden van dat huishouden ook gebruik maken van de diensten van Austerlitz Zorgt.

HOE WORD JE LID?

Door het aanmeldingsformulier hieronder te downloaden en volledig in te vullen. Ook kan men een formulier ophalen bij Marjan Huisman, Oude Postweg 40. Daar kunnen ook de ingevulde formulieren worden ingeleverd.

De contributie bedraagt€ 27,50 per persoon per jaar, te voldoen per automatische incasso. Bij inschrijving na 30 juni van het lopende jaar betaal je de helft van de jaarcontributie.

Let op:  iemand moet minimaal een jaar lid  zijn van de coöperatie om van de diensten van de coöperatie gebruik te kunnen maken. Wil je lid worden en direct gebruik maken van onze diensten, dan betaal je een jaar extra contributie.

Inschrijfformulier