Austerlitz Zorgt kan ook voor hulpmiddelen zorgen. Onder hulpmiddelen verstaan we middelen die mensen nodig kunnen hebben om zich voort te bewegen zoals rollators, krukken, stokken, scootmobiel of een driewielerfiets.  Maar ook middelen die we kunnen gebruiken in en rondom het huis bij specifieke ziektebeelden en handicaps. Bijvoorbeeld douchestoelen, toiletverhogers, grijpstokken, handgrepen enz. Meestal kunt u deze artikelen kopen bij de thuiszorgwinkel of aanvragen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Voor leden bestaat de mogelijkheid deze artikelen tweedehands te kopen of in bruikleen te krijgen. Mits ze op voorraad zijn natuurlijk. Heeft u hulpmiddelen nodig, dan kunt u contact op nemen met Marianne Veenema. Andere hulpmiddelen kunnen ook geregeld worden, via de eerder genoemde kanalen. Marianne kan u daarbij helpen.

Heeft u zelf hulpmiddelen staan die u niet meer nodig heeft en u wilt die kwijt, neem dan contact op met Marianne Veenema zodat we onze voorraad kunnen aanvullen.

Momenteel zijn de volgende hulpmiddelen voorradig:

  • Rollators
  • Rolstoel
  • Po stoelen
  • Krukken
  • Douchekruk
  • Wandelstokken

Er zijn ook Incontinentiematerialen en onderleggers aanwezig.

Bel Marianne gerust als u hiervan gebruik wit maken.