De Wet maatschappelijke ondersteuning, afgekort Wmo, regelt de ondersteuning voor mensen met een beperking bij het zelfstandig wonen en het deelnemen aan de samenleving. 

In Austerlitz wordt de Wmo uitgevoerd door het Dorpsteam van Austerlitz Zorgt, met als eerste aanspreekpunt dorpsondersteuner Marianne Veenema.

Voor algemene informatie over de Wmo verwijzen wij naar de gemeente Zeist en naar Regelhulp.nl, de online wegwijzer van de Rijksoverheid naar zorg en ondersteuning.