De dagbesteding is bedoeld voor ouderen die nog volledig zelfstandig thuis wonen of bij familie of  vrienden inwonen en eventueel al enige vorm van thuiszorg krijgen. Het zijn mensen die een of enkele dagen per week baat hebben bij (re)activering, verzorging, structuur en/of  ondersteuning bij de activiteiten van het dagelijkse leven.

Dagbesteding biedt onze gasten een afwisselende invulling van de dagen en de mogelijkheid om het sociale netwerk te onderhouden en verder uit te bouwen. En natuurlijk ontlast de dagbesteding de mantelzorger.Bij voldoende animo start Austerlitz Zorgt met 2 dagdelen per week. Dit kunnen we uitbreiden naar meerdere dagdelen of zelfs ook een middagprogramma.

De gasten zijn welkom in dorpshuis ‘t Trefpunt van 10.00 tot 13.30 uur. De dagbesteding vindt plaats in kleine groepen. We bieden dagelijks een gevarieerd programma met veel ruimte voor de individuele behoeften van onze gasten. De begeleiding is in handen van een activiteitenbegeleider en vrijwilligers. Indien nodig is een verpleegkundige of verzorgende op afroep inzetbaar.

Voor meer informatie kunt u zich richten naar dorpsondersteuner Marianne Veenema (tel. 06 30 61 04 51) of naar zorgcoördinator Henriette Morselt (tel. 06 10 45 88 21).