Aandacht voor Austerlitz Zorgt in het e-magazine van ActiZ, de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.
 
Schermafdruk 2017 09 20 16.47.23

Er is weer een nieuwsbrief verschenen. Deze kunt u hier downloaden.

NB: In de activiteitenkalender staan enkele storende fouten. De goede kalender staat hieronder:

22-sep Jubileumconcert Cantiamo
03-okt Koffiedrinken voor ouderen in Dorpshuis
03-okt Bezoek aan Zandsculpturenfestijn
04-okt Ouderensoos in De Hoeksteen
04-okt Repair Café in het Dorpshuis
04-okt Austerlitz Eet
09-okt Start valpreventie cursus
18-okt Ouderensoos in De Hoeksteen
18-okt Austerlitz Eet
25-okt Bestuursvergadering Austerlitz Zorgt
01-nov Repair Café in het Dorpshuis
01-nov Ouderensoos in De Hoeksteen
01-nov Bezoek aan Mondriaanhuis in Amersfoort
01-nov Austerlitz Eet
07-nov Koffiedrinken voor ouderen in Dorpshuis
15-nov Ouderensoos in De Hoeksteen
15-nov Austerlitz Eet
24-nov Uitstapje bestuur en dorpsteam Austerlitz Zorgt
24-nov Ouderensoos in De Hoeksteen
29-nov Austerlitz Eet
29-nov Bestuursvergadering Austerlitz Zorgt
 
Excuus voor de verwarring
 

Het Zeister bestaanszekerheidsbeleid

Zeist vervangt het minimabeleid door het bestaanszekerheidsbeleid. Mensen die om welke reden dan ook te maken hebben met onoverbrugbare schulden, dreigen uit huis te worden gezet of te maken hebben met een laag besteedbaar inkomen kunnen vanaf 1 januari 2018 een beroep doen op het Zeister bestaanszekerheidsbeleid. De gemeente gaat met het beleid meer maatwerk bieden om mensen en gezinnen concreet perspectief te geven op soms uitzichtloze situaties. Naast de financiële ondersteuning gaat de gemeente met dit nieuwe beleid ook samen met de mensen kijken naar duurzame oplossingen voor hun specifieke situatie. Het doel is bestaanszekerheid voor alle inwoners van de gemeente Zeist.

Wethouder Sander Jansen: “Zeist loopt met het bestaanszekerheidsbeleid voorop in Nederland. We willen mensen concreet helpen om weer de eigen regie te pakken op hun leven. Dat begint bij het wegnemen van stress vanwege bijvoorbeeld een grote schuld. Niet door de regie over te nemen van mensen, maar door samen met deze mensen te zoeken naar de passende oplossingen.” Naast de mogelijkheid tot maatwerkoplossingen blijven de bestaande landelijke regelingen en de Geld Terug regeling bestaan in Zeist.

Activerend Jongpakket

Nieuw is ook het activerend Jongpakket. Daarin zijn de bestaande regelingen voor kinderen in armoede, zoals het Jeugdsportfonds of de ondersteuning vanuit de stichting Leerkansen samengevoegd. Kinderen kunnen daarbovenop straks toegang krijgen tot hun eigen jongpakket-omgeving, waarin aanbod gepersonaliseerd kan worden en drempelverhogende aanvraagprocedures vermeden kunnen worden. Wethouder Jansen: “Met het activerend jongpakket willen we kinderen en jongeren meer invloed geven op de ondersteuning die het bestaanszekerheidsbeleid biedt. Zo willen we in de ondersteuning beter aansluiten bij de talenten en interesses van kinderen en willen we voorkomen dat, als gevolg van armoede in een gezin, deze kinderen belemmerd worden in hun ontwikkeling. Met deze keuze sluit Zeist het beste aan bij de aanbevelingen van de Kinderombudsman”.

Voor wie is het bestaanszekerheidsbeleid?

Inwoners die maandelijks een inkomen hebben van 130% procent, of minder, van het sociaal minimum inkomen, hebben recht op verschillende regelingen in het beleid. Mochten standaard regelingen in het beleid niet passen bij de situatie, dan biedt het beleid ruimte om samen tot een alternatief te komen. Denk bijvoorbeeld aan een tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-/werkverkeer of de kosten voor psychische hulp.

Inwoners die meer verdienen, maar toch omwille van bijvoorbeeld schulden heel weinig geld overhouden om van te leven, kunnen ook een beroep doen op het Zeister bestaanszekerheidsbeleid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Zeister bestaanszekerheidsbeleid of wilt u weten of u er voor in aanmerking komt? Kijk dan op: www.zeist.nl/laagbesteedbaarinkomen. U kunt ook contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Zeist via het telefoonnummer 14 030 of het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast is het ook mogelijk om contact op te nemen met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of het telefoonnummer: 030 82 00 227.


Gemeente Zeist verstrekt BLIJVERSLENING VOOR WOONAANPASSING 

De gemeente stimuleert het investeren in woningen om langer thuis te blijven wonen. U kunt via de gemeente een blijverslening aanvragen. De lening is bestemd voor mensen die de eigen woning:

  • levensloop bestendig willen maken
  • willen aanpassen naar hun zorgvraag

Vaak is het lastig om financiering bij een bank te regelen vanwege de leeftijd van de aanvragers. Voor de blijverslening wordt geen maximum leeftijd gehanteerd. Wel moet u de kosten voor aflossing kunnen dragen.

U sluit met de blijverslening een hypotheek af tegen gunstige voorwaarden. Het geld wordt in een bouwdepot gestort, waaruit de aannemer wordt betaald. De lening kan uiteenlopen tussen minimaal € 2.500,00 en maximaal € 30.000,00.

De gemeente beoordeelt de aanvraag. Het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting (SVn) voert de inkomens- en krediettoets uit. Dit fonds verstrekt de lening en voert het volledige beheer van de blijverslening.

Voor alle informatie: ga naar https://www.zeist.nl/inwoner/wonen-en-verbouwen/wonen/blijverslening/

Mocht u ondersteuning nodig hebben bij de aanvraag, neem dan contact op met Marianne.


 

wmo en jeugd flyer cjg az v2 page0

De gemeente Zeist heeft een folder gemaakt voor de bewoners van Austerlitz over het Dorpsteam en het CJG. Deze is huis-aan-huis verspreid in het dorp. U kunt de folder hier downloaden (klik op de afbeelding).


Activiteiten in het dorpshuis

 

Vanaf 1 oktober 2015 kunnen inwoners van Austerlitz ook overdag elke dag in het Dorpshuis terecht voor activiteiten die door Austerlitz Zorgt in samenwerking met het Dorpshuis worden georganiseerd. Klik hier voor het actuele weekprogramma.