Eind vorig jaar heeft het bestuur gesproken over de strategie die we voor de komende jaren willen gaan inzetten. We hebben met de oplevering van het Hart van Austerlitz een belangrijke mijlpaal bereikt, maar dat betekent natuurlijk nog niet dat we er zijn. 

De komende maanden werken we de strategie nog wat verder uit, zodat we die in mei op de ALV met de leden kunnen bespreken. 

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: we gaan dit jaar weer met onze leden en overige dorpsgenoten in gesprek om hun wensen en verwachtingen op een aantal thema's in kaart te brengen.