Speciaal voor het lustrum van Austerlitz Zorgt is een magazine gemaakt voor en door inwoners van ons dorp. Interviews met ons dorpsteam, de oprichters en vele dorpsgenoten. Met heel veel informatie over het ontstaan en de diensten van Austerlitz Zorgt. En met prachtige gedichten van onze stadsdichters.

Als je een extra exemplaar wilt bestellen of je wil de digitale versie van het magazine, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op 12 december bestond Austerlitz Zorgt precies 10 jaar. Ter ere van de vijf oprichters van Austerlitz Zorgt: Jan Snijders, Jan Smelik, Wim Oerlemans, Lia van Dijk en Hans Neijzen, organiseerden we Austerlitz Plant.

Op de grens tussen een stukje 'oud' en nieuw Austerlitz plantten zij ieder een boom. Twee eiken, twee Lindes en een beuk. Gemeente Zeist neemt de bomen mee in het onderhoud van het groen van Austerlitz. 

De Nieuwsbode schreef een leuk artikel ter ere van het lustrum: https://www.denieuwsbode.nl/lokaal/zorg/882106/tweede-lustrum-austerlitz-zorgt

Op zondag 11 december vond de eerste Verhalenmiddag van Austerlitz plaats, ter ere van het 10 jarig bestaan van Austerlitz Zorgt. Het werd een gezellige middag met ruim 70 dorpsgenoten die verhalen en anecdotes deelden over de afgelopen 85 jaar. Over de armoede na de Tweede Wereld Oorlog, over bijnamen, oud en nieuwvieringen, de bankstellenwijk, over hoe we bij de aanleg van het riool concurreerden met de bewoners aan de Boulevard, over hoe het toch nog goed kwam, over Piet Dompzelaar die zoveel voor ons dorp en het Dorpshuis heeft betekend en over hoe zoveel vrijwilligers als jarenlang het fundament vormen van alles wat in ons dorp gebeurt. Frank van Nieuwenhuizen deed de oproep aan jonge en oude bewoners om samen actief te blijven voor alle verenigingen in ons dorp. Vanuit het vertrouwen dat we dan nog heel lang ons verenigingsleven in stand houden en met elkaar kunnen genieten van alles wat ons dorp rijk is. Een dorp van A tot Z zoals Puck Steenhuizen memoreerde.

Diet Groothuis had speciaal voor het lustrum een gedicht geschreven. Maarten Tros zong prachtige liedjes over ons dorp. Samenzang, herinneringen, vrolijkheid en melancholie; Het was allemaal aanwezig. 

Carol Dohmen presenteerde het jubileum magazine dat zij samen met Wim Oerlemans heeft gemaakt. Dit magazine is 12 december bij iedereen in  ons dorp huis aan huis verspreid. In het magazine zit een formulier om lid te worden van Austerlitz Zorgt. Mocht je nog mensen kennen die ons nog niet kennen, wijs ze dan vooral op. En mocht je om een of andere reden het magazine niet hebben ontvangen, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Als je aangeeft of je een papieren of digitaal magazine wilt ontvangen, dan krijg je die alsnog.

Vanwege het 10 jarig bestaan van Austerlitz Zorgt vond op vrijdag 9 december het lustrumsymposium plaats.. Ruim 60 bezoekers kwamen naar het Hart van Austerlitz voor presentaties van onze oud voorzitter Jan Smelik en hoogleraar Henk Nies. Wethouder Angele Welting deed de oproep om de gidsrol van Austerlitz Zorgt voort te zetten. Volgens haar zijn we een voorbeeld voor veel andere gemeenschappen.

Jan Smelik vertelde hoe wij van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid gaan. En legde uit hoe oud gemeenschapskracht eigenlijk is. Wim Oerlemans en Jan Snijders reikten het eerste exemplaar van hun boek uit aan Henk Nies. Zij hebben een boek geschreven over 10 jaar Austerlitz Zorgt.Het boek verschijnt in het voorjaar. Hierover volgt meer informatie zodra bekend is wanneer de boekpresentatie is.

Henk Nies vertelde over de geschiedenis van Burgerkracht en over hoe de verzorgingsstaat de gemeenschapskracht heeft aangetast. Hij deed een oproep om anders naar zorg en naar vergrijzing te kijken. Om bij te dragen aan een goed leven zijn autonomie, eigen regie van belang. En in verbinding staan en het hebben van sociale relaties en activiteiten. Dat leidt tot een gevoel van betekenisvol bezig zijn. Daarbij past maatwerk, want niemand is gemiddeld!

Voor wie de presentaties van de sprekers wil ontvangen, kan mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Onlangs was een gezellig uitje naar de kerstfair. 

Sinds 1 oktober is het prikpunt voor bloedafname voor de trombosedienst, huisarts of specialist in het dorpshuis alleen nog op afspraak geopend. Een afspraak maakt u telefonisch via telefoonnummer: 088-2509492 of via 088-2505321. U kunt ook een afspraak maken via het zorgportaal mijndiak.nl. 

De dag na Prinsjesdag volgen de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Op 31 augustus bezocht de Tweede Kamer fractie van het CDA ons dorp en liet zich toen voorlichten over Austerlitz Zorgt. Tijdens de algemene beschouwingen benoemt Kamerlid Heerma van het CDA Austerlitz Zorgt als goed voorbeeld van de cooperatieve samenleving in de praktijk. Hieronder leest u de verschillende passages waarin Austerlitz wordt genoemd door de kamerleden.

Uit de Handelingen van woensdag 21 september 2022:

De heer Pieter Heerma (CDA):

Voorzitter. Ik had het over visie. Die visie is nodig, want we moeten de impasse doorbreken, de handen ineenslaan. Minder ik, meer wij. Als politiek moet je vooruit durven kijken, op zoek naar echte oorzaken, in plaats van alleen maar boos te zijn over de gevolgen. Je moet dus ook het debat voeren over onze visie op de toekomst. Dat heeft de heer Van Haga net op het terrein van volkshuisvesting bij mij al een beetje uitgelokt.

Als het gaat over de visie van het CDA, wil ik u graag meenemen naar het dorpje Austerlitz. Het is een dorpje met 1.700 inwoners in de provincie Utrecht. Austerlitz laat zien dat het anders kan. Net als in veel kleine kernen in ons land liep het voorzieningenniveau daar terug. De huisarts verdween, de bus reed minder en veel ouderen vreesden dat ze niet in het dorp konden blijven wonen, tot een paar burgers zelf het heft in eigen handen namen. Ze richtten een coöperatie op, Austerlitz Zorgt, om zorg voor elkaar vorm te geven. Driekwart van het dorp werd lid en een groot deel is vrijwilliger. Al snel kreeg het succes een vervolg: Austerlitz Rijdt, Austerlitz Eet en Austerlitz Klust. De coöperatie bouwde een eigen dorpshuis, met inpandige school en daarboven appartementen voor ouderen en mensen met een beperking, midden in het dorp. Austerlitz is een toonbeeld van "minder ik en meer wij". Als we niet bij elk probleem naar de overheid wijzen maar mensen de ruimte geven voor hun eigen oplossingen, ruimte én vertrouwen, dan komen er hele mooie dingen tot stand. Dat is de coöperatieve samenleving in de praktijk.

[…]

Mevrouw Sylvana Simons (BIJ1):
Ik heb ontzettend veel waardering voor eenieder, maar zeker voor politici, fractievoorzitters, Kamerleden en bewindslieden die groot genoeg zijn om fouten te erkennen en zelfreflectie te tonen. Ik wil daar dus graag mijn waardering voor uitspreken. Tegelijkertijd staat ook de handtekening van het CDA — voor zover je dat kunt zeggen — onder het regeerakkoord en onder deze Miljoenennota. Wat mij betreft doen de plannen niet genoeg om die inzichten maar bijvoorbeeld ook het door de heer Heerma gegeven prachtige voorbeeld van Austerlitz werkelijkheid te maken; dat heb ik vandaag al een paar keer ingebracht. Ik blijf daar dus toch weer met verwarring zitten. Als u bijvoorbeeld uitgaande van het voorbeeld van Austerlitz, dat ik een prachtig voorbeeld vind, naar de plannen en de Miljoenennota kijkt, ziet u dan voldoende tastbare waardering voor dit soort eigen initiatieven en coöperatieve initiatieven?

[…]

Mevrouw Den Haan (Fractie Den Haan):
Dan nemen we ook meteen die 33 aanbevelingen even door. Dan nog heel even terug naar volkshuisvesting. Die heeft ook te maken met de demografische ontwikkelingen. Ik ben heel blij dat er nu een CDA-minister is die erkent dat ouderenhuisvesting heel belangrijk is, ook voor de doorstroom. Kan de heer Heerma mij vertellen waaruit blijkt dat ouderenhuisvesting belangrijk is voor het CDA?

De heer Pieter Heerma (CDA):
Ik haalde het voorbeeld van Austerlitz al aan. Daar zit het expliciet in. Wij hebben al verschillende malen — mijn collega Jaco Geurts heeft dat volgens mij bij de laatste begroting gedaan — aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld de bouw van hofjes. De SP heeft het altijd over zorgbuurthuizen. Het CDA vraagt expliciet aandacht voor dat onderwerp. Bij verschillende debatten hebben we specifiek daar aandacht voor — dat zit overigens ook in zorgcoöperaties — zodat mensen samen voor elkaar kunnen zorgen. Bij de meeste coöperatieve woonvormen die er al zijn, die hofjes, is het overigens vaak de overheid die in de weg staat, omdat lokale overheden het niet genoeg vinden opleveren of omdat mensen elkaar, door regels die wij maken, wel een steunkous mogen aantrekken, maar geen oogdruppels mogen toedienen, omdat dat een medische handeling is. Ik denk dat dit soort coöperatieve woonvormen, zoals in Austerlitz ook gebouwd, maar die traditioneel in hofjes altijd bij Nederland gehoord hebben, een toekomst hebben waarin we voor elkaar zorgen. Daar pleiten we als CDA ook al jaren voor.

De voorzitter:
Tot slot, mevrouw Den Haan.

Mevrouw Den Haan (Fractie Den Haan):
Ik wil nog één onderwerp toevoegen aan onze gezamenlijke koffiedate. Op de begroting zie je dat er voor dit jaar 20 miljoen en voor volgend jaar 18 miljoen is uitgetrokken voor ouderenhuisvesting. Dat zijn ongeveer 12.000 woningen. Dat zijn er 24.000. Daarna zie ik niks meer staan. We hebben nu al een tekort van 80.000 ouderenwoningen. Ik zou daar graag nader naar willen kijken met de heer Heerma.

De heer Pieter Heerma (CDA):
Hou me ten goede als ik een denkfout maak, maar volgens mij is dit geld, dat ook door de SP als resultaat is binnengehaald, bedoeld om juist meer van die zorgbuurthuizen en ouderenwoningen voor elkaar te krijgen. Het is van belang om te laten zien wat daar de meerwaarde van is. Austerlitz laat zien dat het dus kan wanneer de samenleving ruimte gegeven wordt en de lokale overheden daar ook ruimte aan willen bieden. Dan hoeft het dus niet allemaal met geld van de rijksoverheid gebeuren, waarbij ik opmerk dat het ook goed is dat de SP daar eind 2020, meen ik, wel geld voor heeft geregeld.

 

 

 

Subcategorieën

­