We nodigen u uit voor een hele mooie natuurfilm in het Dorpshuis.

U bent weer van harte welkom woensdag a.s.

Inwoners van Austerlitz kunnen voortaan via de Zorg4Zeist app van alles regelen met hun huisarts. O.a. een afspraak maken, herhalingsrecepten regelen en medicatiegegevens inzien. De app is gratis te downloaden in de App store en Google Play.

Op dinsdag 16 januari heeft de gemeenteraad van Zeist het raadsvoorstel voor het bestemmingsplan Hart van Austerlitz unaniem goedgekeurd. Ook is de raad akkoord gegaan met de gemeentegarantie aan de WoonStichting Nu voor Straks voor de financiering van 8 grondgebonden woningen voor ouderen in het Hart van Austerlitz.

Met dit besluit kan de start plaatsvinden van de realisatie van een maatschappelijk initiatief vanuit Austerlitz dat een impuls zal geven aan de leefbaarheid en kwaliteit van leven in het dorp. Het gaat om het realiseren van 40 woningen voor starters (15) en ouderen (25), die daarmee langer in het eigen dorp kunnen blijven wonen. Daarnaast gaat het om de realisatie van een nieuw schoolgebouw, waar de school een vernieuwend onderwijsconcept kan neerzetten dat bijdraagt aan beter basisonderwijs voor kinderen uit Austerlitz. De peuterspeelzaal krijgt een nieuw onderkomen, waarmee de verbinding blijft bestaan met de school. Het gebouw van het dorpshuis zal voor een belangrijk deel vernieuwen en nieuwe maatschappelijke functies kunnen onderbrengen op gebied van welzijn en ontmoeten van alle generaties. De realisatie van de multifunctionele accommodatie biedt kansen voor nieuwe samenwerking tussen de verschillende organisaties om meer te betekenen voor de inwoners van Austerlitz.

Coöperatie Austerlitz Zorgt, dat net haar 5-jarig bestaan heeft gevierd, is de aanjager geweest van dit plan en wij zijn er trots op dat we nu deze grote stap hebben kunnen zetten. Als alles goed gaat kan nog dit jaar met de bouw van het multifunctionele complex worden begonnen. Voorwaar een goed begin van het nieuwe jaar!

Op 25 januari vond in Zeist een informatieve middag plaats met als onderwerp:

Hoe ziet uw woning, uw thuis, er over 5, 10 of 15 jaar uit?

 

Ongeveer honderd senioren en andere belangstellenden lieten zich in de Raadszaal van de gemeente informeren over ouder worden en wonen in Zeist. De bijeenkomst werd georganiseerd door de R.K. Woningbouwvereniging Zeist, gemeente Zeist, Algemene Seniorenvereniging Zeist, KBO/PCOB, Warande en Austerlitz Zorgt.

Langer thuis

De vergrijzing neemt duidelijk toe en de levensverwachting wordt steeds hoger. Ouderen blijven daarnaast steeds langer thuis wonen. In 2008 woonden er in Nederland 158.000 mensen in zorginstellingen, nu zijn dat er nog 117.000. Dat is een duidelijke afname. Fluitman: “De vergrijzing betekent een opgave voor de gemeente, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen. Extra aandacht is daarbij nodig voor mensen met een lage opleiding, voor ouderen met een klein inkomen, ouderen die zich bevinden in een achterstandssituatie en ouderen met beperkingen. Als wethouder neem ik de uitkomsten van deze dag mee in mijn organisatie en zal ze bespreken met partners van zorg en welzijn waar we als gemeente mee samenwerken.”

Nieuwe woonvormen

Fluitman is blij met de opkomst van nieuwe woonvormen en initiatieven zoals de woongroep Surplus en het Knarrenhof, waarbij ouderen zelf bepalen hoe hun woonplek en woonomgeving eruitziet. De mensen binnen de woongroep zijn daarbij bereid elkaar te helpen en ondernemen samen activiteiten. “Wonen is meer dan alleen een comfortabele woning aanbieden: zowel de fysieke als de sociale omgeving is belangrijk”, zei Rob Bijl van het Sociaal Cultureel Planbureau. “Voor een goede oude dag is het nodig dat ouderen de eigen regie behouden en dat ze een gevoel van verbondenheid hebben.”

“Huis is niet hetzelfde als thuis”, stelde Camiel Schuurmans, directeur van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist. “Thuis draait om gevoel.” Van belang voor het thuisgevoel is onder meer dat mensen voldoende sociale contacten hebben. Schuurmans gaf aan dat de wachttijd voor een huurwoning in Zeist wel kan oplopen tot tien jaar. “Er zijn wel stappen gezet om de doorstroming te verbeteren, en er wordt ook bijgebouwd, maar we zijn er nog niet. Ouderen moeten zelf ook bereid zijn om te verhuizen naar een andere woning, zodat de doorstroom meer op gang komt.”

Verpleeghuis van de toekomst

En hoe zit het als je als oudere in de toekomst naar een verzorgings- of verpleeghuis zou moeten? Peter Weda, interimmanager van zorginstelling Warande: “De traditionele verzorgings- en verpleeghuizen zijn de afgelopen jaren veranderd. Op dit moment kunnen alleen mensen met een zware zorgvraag daar terecht. Warande heeft van de zorgverzekeraar toestemming gekregen om het aantal bedden uit te breiden en liet alvast het ontwerp van de nieuwbouw zien. “Het verpleeghuis van de toekomst is vooral ook thuis, in de eigen omgeving.”

Een nieuwe activiteit van Austerlitz Zorgt: yogalessen in het Dorpshuis.

Petit Fours

We kijken terug op een zeer geslaagd lustrum!

Het begon op vrijdag 8 december, toen wethouder Fluitman de borden 'Zorgzaam Dorp' onthulde. Het bestuur ziet dit als erkenning van de waardering van de gemeente voor onze bijdrage aan het welzijn van de Austerlitzse bevolking.

Dinsdag 12 december vond een drukbezochte receptie plaats. Burgemeester Janssen benoemde Jan Snijders onder groot applaus van de ongeveer 250 aanwezigen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn grote verdiensten voor ons dorp en ook vanwege zijn betrokkenheid bij regionale en landelijke netwerken van bewonersinitiatieven. Jan is actief in het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven Nederland Zorgt Voor Elkaar en in de regionale stichting Omzien naar elkaar.

Daarna bleven ongeveer 150 leden achter voor een gezellige maaltijd. De muzikale omlijsting werd verzorgd door blaaskapel De Heikneuters en door gitarist Cees Sax.

Op vrijdag 15 december vond in het dorpshuis 't Trefpunt een symposium plaats voor de landelijke relaties van Austerlitz Zorgt. Ruim 50 aanwezigen werden geïnspireerd door Guus van Montfort (tot voor kort voorzitter van ActiZ en tevens van de Commissie van Advies van Austerlitz Zorgt), Edwin Goedhart (bondsarts van het Nederlands Elftal) en Arjo Klamer (hoogleraar aan de Erasmus Universiteit).

Namens Austerlitz Zorgt was Jan Smelik gastheer. Hij gaf in zijn bijdrage een inkijkje in de ambities die het bestuur van Austerlitz Zorgt nog heeft. Ook zette hij het initiatief in een bredere context van de 'stille revolutie' die gaande is in onze samenleving. U kunt de slides van zijn lezing hier downloaden.

­