Woonstichting Nu voor Straks, die de acht zorgwoningen in de vrije sector gaat kopen en verhuren, is druk bezig de financiering definitief te regelen. De subsidie van de provincie is vorig jaar al ontvangen. Begin augustus is de kredietcomissie van de Triodos Bank akkoord gegaan met de voorstellen voor de hypotheek (70 % koopsom). Deze omvatten een aantal unieke en niet eerder door de bank toegestane afspraken waar wij erg blij mee zijn. Maar ook een aantal verplichtingen die ons inziens soms wat ver gaan, maar je kan niet alles hebben. Wij hebben de leningsovereenkomst midden augustus ontvangen. Dat heeft nog geleid tot enige discussie waar we uit lijken te komen. De overeenkomst wordt nu voorgelegd aan de Raad van Toezicht van Nu voor Straks. Uiterlijk eind oktober moet de overeenkomst getekend worden. Ook moet het besluit van de gemeenteraad voor de gemeentegarantie nu worden omgezet in contracten.

In februari wordt de tenderprocedure gestart. Dit moet de bouwer van onze  zorgwoningen en de overige (zeven) woningen gaan opleveren. 

Op 3 augustus is de crowdfunding Stichting De Sleutel opgericht. Deze verstrekt een tweede hypotheek aan Nu voor Straks (naast die van de Triodos Bank) en wordt gefinancierd door crowdfunding-leningen en giften. Bestuur en Raad van Toezicht van de Sleutel zijn hetzelfde als van Nu voor Straks. Het is een administratief middel om een en ander relatief simpel te organiseren. De Sleutel zal ook proberen een ANBI-status te verkrijgen.

Er was al informeel twee ton van de benodigde ruim vijf ton toegezegd. Dat gaan we nu formaliseren en de rest verwerven. Daarvoor is een brochure gemaakt, die binnenkort naar de drukker kan. In oktober komt er een voorlichtingsavond voor geïnteresseerden. Wordt vervolgd!

Het multifunctionele gebouw van school, peuterspeelzaal, dorpshuis en woningen van Woongoed komt steeds meer in de uitvoerende fase. We gaan nu echt realiseren wat is afgesproken, het wordt kortom steeds meer een gewoon bouwproject. Daarnaast worden regelingen getroffen voor de tijd daarna als het gebouw in exploitatie is.

De laatste hand wordt gelegd aan het definitieve ontwerp, tegelijk wordt er al stevig geschreven aan het bestek. Medio september wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Er was een verschil van mening met de welstandcommissie, maar dat is inmiddels opgelost. Het kost wat geld, maar hert gebouw wordt er mooier door. Wij zijn dus 'stiekem' blij hierover.

De Bestuursraad - waarin de verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis zitten -  is in augustus  met een paar kleine correcties akkoord gegaan met de overeenkomst tussen gemeente en dorpshuis. De school en peuterspeelzaal gaan in de herfstvakantie over naar de tijdelijke behuizing. Het dorpshuis legt in overleg met de verenigingen de laatste hand aan de tijdelijke verplaatsingen naar Ouwekamp, RK kerk en voormalige bankgebouw en Hoeksteen.

Omdat het project steeds meer een bouwproject wordt wordt de stuurgroep voorgesteld de organisatiestructuur in fasen vereenvoudigd. De stuurgroep Hart van Austerlitz blijft bestaan (incl. de vertegenwoordiging van AZ/NVS), maar het opdrachtgeversoverleg wordt beperkt tot school, dorpshuis, woongoed en gemeente. AZ stapt daaruit. Later wordt er nog verdere veranderingen doorgevoerd.

De planning heeft door de discussie met de welstandcommissie 6 weken vertraging opgelopen, waarvan weer 3 weken is ingelopen door alvast aan het bestek te gaan werken. De resterende vertraging is zeer tegen onze zin. Naast de bezwaren tegen de vertraging op zich, kan dat problemen gaan geven voor de woningen van Nu voor Straks die qua uitvoering nog steeds gekoppeld zijn aan het MFA. We stellen deze koppeling steeds meer ter discussie om druk uit te oefenen, hoewel los koppeling voor de gemeente financiële en voor ons praktische nadelen heeft. Vertraging leidt ook tot een sterke stijging van de kosten! Je houden aan de  planning blijft een zorgenkind bij dit soort projecten.

Jan Snijders

Op 4 september beginnen de yogalessen opnieuw in het Dorpshuis onder leiding van Henny van Impelen, yogalerares uit Zeist. De lessen vinden plaats op dinsdagochtend van 10.15 uur tot 11.30 uur. Iedereen kan en mag meedoen, ieder op eigen niveau. Geen speciale kleding vereist, er zijn matjes aanwezig. Opgeven via Marianne Veenema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De kosten voor 10 lessen bedragen voor leden van Austerlitz Zorgt 80 euro, voor niet-leden 85 euro. Het is mogelijk een proefles mee te maken.

Meer informatie: Marja Kuiper, 0623162723

 

 

­