Alle inwoners van het dorp zijn welkom bij de feestelijke lustrummiddag ter ere van het 10 jarig bestaan van onze coöperatie Austerlitz Zorgt.

Wanneer: zondagmiddag 11 december vanaf 14 uur

Waar: in het Hart van Austerlitz. 

Een bijzondere verjaardag van een van de eerste burgerinitiatieven in Nederland. Een succesverhaal, want de coöperatie voorziet niet alleen in een groot palet aan lokale zorg- en welzijnsactiviteiten, maar inspireert ook andere gemeenschappen om samen het heft in handen te nemen.

De traditie van zorgzaamheid, zelfredzaamheid en solidariteit in het dorp is echter veel ouder. Wij nemen u hier graag in mee met vertelde verhalen over de crisisjaren van de jaren dertig, toen het merendeel van de bevolking in bittere armoede leefde. Wat deed Austerlitz tijdens de wederopbouw en hoe ging het in de decennia daarna? Waarom werd Ouwekamp een geuzennaam? En wist u dat de eigen gemeenschap in 1970 zelf een deel van het geld opbracht om het eerste dorpshuis te bouwen? Toen kon de gemeente haar medewerking niet meer weigeren.
 
Een zestal inwoners vertelt deze middag over onze opmerkelijke geschiedenis waarin rebellie, samenwerking en gemeenschapskracht een grote rol spelen. Ze doen dit aan de hand van hun eigen levensverhaal, onder de bezielende begeleiding van gespreksleider Laura Hoogstraten, wethouder van de gemeente Zeist. De middag wordt muzikaal begeleid door dorpsgenoot Maarten Tros. Stadsdichter Diet Groothuis draagt haar gedicht, dat ze schreef voor deze bijzondere lustrumviering, aan ons voor.
 
Maak kennis met elkaar en met de geschiedenis die we als Austerlitzers met elkaar delen. We staan op sterke schouders. Vandaaruit kunnen we samen nieuwe uitdagingen aan. Natuurlijk sluiten we geheel in traditie af met een feestelijke borrel.

Ter ere van ons 10-jarig bestaan organiseren we een lustrumsymposium op 9 december in het Hart van Austerlitz.

Een symposium voor iedereen die geïnteresseerd is in burgerkracht in het verleden, heden en de toekomst.

Als u er bij wilt zijn, kunt u zich hier inschrijven.

 

Noteer vast in je agenda: van 9 tot en met 12 december is de viering van Austerlitz Zorgt 10 jaar! Alweer tien jaar gelezen nam een aantal bewoners uit ons dorp het initiatief om de coöperatie Austerlitz Zorgt op te zetten. We zijn een voorbeeld geweest voor veel andere initiatieven in het land en we staan aan de basis van Nederland Zorgt voor Elkaar. We zijn ontstaan vanuit de gedachte dat als je mensen zo lang als het kan in hun vertrouwde, sociale netwerk laat wonen, ze gelukkiger zijn, langer leven en zorgkosten besparen. Bovendien kan dit soort initiatieven een bijdrage leveren aan de personeelsproblemen in de professionele zorg. En die gedachte is momenteel actueler dan ooit.

Voldoende reden om stil te staan bij 10 jaar Austerlitz Zorgt en de vele vrijwilligers en de mensen van het eerste uur die dit hebben mogelijk gemaakt. Vanaf 9 tot en met 12 december vinden verschillende activiteiten plaats. Waaronder een boeklancering over de totstandkoming en geschiedschrijving van Austerlitz Zorgt en een speciaal jubileummagazine voor alle inwoners uit ons dorp. Op vrijdag 9 december is er een bijeenkomst met een lezing over de burgerkracht in Austerlitz en op zondagmiddag 11 december een leuke bijeenkomst voor en door inwoners uit ons dorp. De voorbereidingen zijn in volle gang, meer informatie volgt de komende maanden. We communiceren via de verschillende kanalen en zorgen voor huis-aan-huisverspreiding van het programma.

Sinds 1 oktober is het prikpunt voor bloedafname voor de trombosedienst, huisarts of specialist in het dorpshuis alleen nog op afspraak geopend. Een afspraak maakt u telefonisch via telefoonnummer: 088-2509492 of via 088-2505321. U kunt ook een afspraak maken via het zorgportaal mijndiak.nl. 

De dag na Prinsjesdag volgen de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Op 31 augustus bezocht de Tweede Kamer fractie van het CDA ons dorp en liet zich toen voorlichten over Austerlitz Zorgt. Tijdens de algemene beschouwingen benoemt Kamerlid Heerma van het CDA Austerlitz Zorgt als goed voorbeeld van de cooperatieve samenleving in de praktijk. Hieronder leest u de verschillende passages waarin Austerlitz wordt genoemd door de kamerleden.

Uit de Handelingen van woensdag 21 september 2022:

De heer Pieter Heerma (CDA):

Voorzitter. Ik had het over visie. Die visie is nodig, want we moeten de impasse doorbreken, de handen ineenslaan. Minder ik, meer wij. Als politiek moet je vooruit durven kijken, op zoek naar echte oorzaken, in plaats van alleen maar boos te zijn over de gevolgen. Je moet dus ook het debat voeren over onze visie op de toekomst. Dat heeft de heer Van Haga net op het terrein van volkshuisvesting bij mij al een beetje uitgelokt.

Als het gaat over de visie van het CDA, wil ik u graag meenemen naar het dorpje Austerlitz. Het is een dorpje met 1.700 inwoners in de provincie Utrecht. Austerlitz laat zien dat het anders kan. Net als in veel kleine kernen in ons land liep het voorzieningenniveau daar terug. De huisarts verdween, de bus reed minder en veel ouderen vreesden dat ze niet in het dorp konden blijven wonen, tot een paar burgers zelf het heft in eigen handen namen. Ze richtten een coöperatie op, Austerlitz Zorgt, om zorg voor elkaar vorm te geven. Driekwart van het dorp werd lid en een groot deel is vrijwilliger. Al snel kreeg het succes een vervolg: Austerlitz Rijdt, Austerlitz Eet en Austerlitz Klust. De coöperatie bouwde een eigen dorpshuis, met inpandige school en daarboven appartementen voor ouderen en mensen met een beperking, midden in het dorp. Austerlitz is een toonbeeld van "minder ik en meer wij". Als we niet bij elk probleem naar de overheid wijzen maar mensen de ruimte geven voor hun eigen oplossingen, ruimte én vertrouwen, dan komen er hele mooie dingen tot stand. Dat is de coöperatieve samenleving in de praktijk.

[…]

Mevrouw Sylvana Simons (BIJ1):
Ik heb ontzettend veel waardering voor eenieder, maar zeker voor politici, fractievoorzitters, Kamerleden en bewindslieden die groot genoeg zijn om fouten te erkennen en zelfreflectie te tonen. Ik wil daar dus graag mijn waardering voor uitspreken. Tegelijkertijd staat ook de handtekening van het CDA — voor zover je dat kunt zeggen — onder het regeerakkoord en onder deze Miljoenennota. Wat mij betreft doen de plannen niet genoeg om die inzichten maar bijvoorbeeld ook het door de heer Heerma gegeven prachtige voorbeeld van Austerlitz werkelijkheid te maken; dat heb ik vandaag al een paar keer ingebracht. Ik blijf daar dus toch weer met verwarring zitten. Als u bijvoorbeeld uitgaande van het voorbeeld van Austerlitz, dat ik een prachtig voorbeeld vind, naar de plannen en de Miljoenennota kijkt, ziet u dan voldoende tastbare waardering voor dit soort eigen initiatieven en coöperatieve initiatieven?

[…]

Mevrouw Den Haan (Fractie Den Haan):
Dan nemen we ook meteen die 33 aanbevelingen even door. Dan nog heel even terug naar volkshuisvesting. Die heeft ook te maken met de demografische ontwikkelingen. Ik ben heel blij dat er nu een CDA-minister is die erkent dat ouderenhuisvesting heel belangrijk is, ook voor de doorstroom. Kan de heer Heerma mij vertellen waaruit blijkt dat ouderenhuisvesting belangrijk is voor het CDA?

De heer Pieter Heerma (CDA):
Ik haalde het voorbeeld van Austerlitz al aan. Daar zit het expliciet in. Wij hebben al verschillende malen — mijn collega Jaco Geurts heeft dat volgens mij bij de laatste begroting gedaan — aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld de bouw van hofjes. De SP heeft het altijd over zorgbuurthuizen. Het CDA vraagt expliciet aandacht voor dat onderwerp. Bij verschillende debatten hebben we specifiek daar aandacht voor — dat zit overigens ook in zorgcoöperaties — zodat mensen samen voor elkaar kunnen zorgen. Bij de meeste coöperatieve woonvormen die er al zijn, die hofjes, is het overigens vaak de overheid die in de weg staat, omdat lokale overheden het niet genoeg vinden opleveren of omdat mensen elkaar, door regels die wij maken, wel een steunkous mogen aantrekken, maar geen oogdruppels mogen toedienen, omdat dat een medische handeling is. Ik denk dat dit soort coöperatieve woonvormen, zoals in Austerlitz ook gebouwd, maar die traditioneel in hofjes altijd bij Nederland gehoord hebben, een toekomst hebben waarin we voor elkaar zorgen. Daar pleiten we als CDA ook al jaren voor.

De voorzitter:
Tot slot, mevrouw Den Haan.

Mevrouw Den Haan (Fractie Den Haan):
Ik wil nog één onderwerp toevoegen aan onze gezamenlijke koffiedate. Op de begroting zie je dat er voor dit jaar 20 miljoen en voor volgend jaar 18 miljoen is uitgetrokken voor ouderenhuisvesting. Dat zijn ongeveer 12.000 woningen. Dat zijn er 24.000. Daarna zie ik niks meer staan. We hebben nu al een tekort van 80.000 ouderenwoningen. Ik zou daar graag nader naar willen kijken met de heer Heerma.

De heer Pieter Heerma (CDA):
Hou me ten goede als ik een denkfout maak, maar volgens mij is dit geld, dat ook door de SP als resultaat is binnengehaald, bedoeld om juist meer van die zorgbuurthuizen en ouderenwoningen voor elkaar te krijgen. Het is van belang om te laten zien wat daar de meerwaarde van is. Austerlitz laat zien dat het dus kan wanneer de samenleving ruimte gegeven wordt en de lokale overheden daar ook ruimte aan willen bieden. Dan hoeft het dus niet allemaal met geld van de rijksoverheid gebeuren, waarbij ik opmerk dat het ook goed is dat de SP daar eind 2020, meen ik, wel geld voor heeft geregeld.

 

 

 

De kosten voor gas en elektriciteit zijn flink gestegen. Daarom krijgen huishoudens in Zeist met een laag inkomen één keer een bedrag van 800 euro van de regering. Dat belastingvrije bedrag staat bekend als de ‘eenmalige energietoeslag’.

Namens gemeente Zeist betaalt de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) het bedrag automatisch uit aan de inwoners die bekend zijn bij de RSD en er recht op hebben. Als u bij deze groep behoort, dan heeft u hierover inmiddels een brief ontvangen. Maar er zijn ook mensen die recht hebben op een bedrag en die niet bij de Regionale Sociale Dienst bekend zijn. In dat geval moeten sommige inwoners zelf de energietoeslag aanvragen bij de RSD.

Bedrag automatisch uitbetaald

Een aantal inwoners heeft de energievergoeding automatisch in mei uitbetaaldgekregen. Dit gaat om inwoners met een algemene bijstandsuitkering, een IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering. De automatische uitbetaling geldt ook voor inwoners met een AOW-uitkering met een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) via de SVB.

Inwoners die zijn toegelaten tot de wettelijke schuldhulpverlening hebben ook recht op het bedrag van 800 euro. Zij wordt hierover geïnformeerd door hun eigen schuldhulpverleningsconsulent. Deze consulent vertelt ook over enkele voorwaarden die daarbij nog gelden.

Bedrag zelf aanvragen

Sommige inwoners moeten het bedrag van 800 euro zelf aanvragen. Dat gaat om inwoners die niet onder de eerdergenoemde groepen vallen maar die wel voldoen aan deze zes voorwaarden:

  • ze zijn 21 jaar of ouder,
  • ze staan ingeschreven in de gemeente Zeist,
  • hun huishouden heeft een inkomen dat lager of gelijk is aan 120% van het sociaal minimum,
  • ze maken geen gebruik van studiefinanciering (en zijn jonger dan 27 jaar),
  • ze hebben een zelfstandige woonruimte
  • ze hebben een zelfstandig contract met een energieleverancier.

Als u onder deze groep valt, dan kunt u dit eenmalige bedrag aanvragen via www.rsdkrh.nl.

Dat kan tot en met 30 november 2022.

Schuldhulpverlening

Mensen die door de stijgende energieprijzen financieel in de problemen komen, kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de afdeling Schuldhulpverlening van de RSD. Bel dan naar 030 – 6929500 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Subcategorieën

­