Op 1 april is een flyer huis-aan-huis verspreid, met daarin o.a. aandacht voor de  ondersteuning aan dorpsgenoten in deze coronatijd. U kunt deze hier downloaden.

Ons 450e lid: Lidewij Rutgers

We mochten op 26 maart ons 450e lid verwelkomen. Lidewij woont vier jaar met heel veel plezier in het dorp, ze heeft goede contacten in de buurt, vindt het ook een leuke straat. Ze vormt een gezin met man Erwin Stehouwer en kinderen Saartje van 8 en Nynke van 6. Ze is huisarts bij praktijk Rutgers en de Joode in Zeist. Ze dragen Austerlitz Zorgt een heel warm hart toe en zijn blij met wat we doen, zeker nu met het Coronavirus.

Op 1 april hebben vrijwilligers weer tientallen heerlijke maaltijden rondgebracht. Dit keer klaargemaakt door de familie Brasser. 

Marianne kon weer vele complimenten in ontvangst nemen. 

AEet 1 4 20 foto3

AEet 1 4 20 foto2

AEet 1 4 20 foto1

Als u zich zorgen maakt of u corona onder de leden heeft, bijvoorbeeld omdat u griepachtige klachten heeft, kunt u nu digitaal een diagnose krijgen over eventuele besmetting met het coronavirus.

Het UMC Utrecht introduceert de OLVG corona check app in de provincie Utrecht. In deze app kunt u dagelijks uw gezondheidsgegevens invoeren, zoals hoesten, kortademigheid en koorts, en ontvangt u vervolgens een advies van een medisch team van het UMC.

Voor meer informatie: UMC Utrecht.

De app en het advies is gratis en kan worden gedownload in de appstore van uw telefoon of tablet. Zoek op: Luscii Vitals met dit icoontje:Luscii Vitals

Vanmiddag heeft Koning Willem-Alexander telefonisch contact gezocht met Nederland Zorgt Voor Elkaar.

Namens Nederland Zorgt voor Elkaar heeft algemeen coördinator en dorpsgenoot Jan Smelik de Koning verteld over de vele spontane initiatieven die bewonerscollectieven in het hele land ontplooien om gezinnen en ouderen in deze crisis bij te staan. De koning heeft zijn waardering overgebracht voor de saamhorigheid die bewoners van wijken en dorpen in deze moeilijke tijd tonen, en tevens zijn dank uitgesproken aan al die vrijwilligers die actief zijn in zorgcoöperaties.

Maar Smelik heeft ook zijn zorgen geuit over het feit dat vele maatschappelijke initiatieven als gevolg van de coronamaatregelen ten onder dreigen te gaan. Omdat ze wel huurlasten hebben maar inkomsten missen, bijvoorbeeld doordat alle activiteiten in buurthuizen zijn afgelast. De overheid besteedt miljarden om het bedrijfsleven door de crisis heen te helpen, maar voor maatschappelijke organisaties is vooralsnog nauwelijks een vangnet. 

Laten we hopen dat veel van de huidige initiatieven ook na de coronacrisis blijven voortbestaan en dat dit leidt tot een nieuwe waardering voor deze gemeenschapskracht. 

Bijgaande foto van Koning Willem-Alexander en Jan Smelik dateert van maart 2019 en is gemaakt tijdens een werkbezoek aan Brabantse zorgcoöperaties.

In tijden van corona is het belangrijk om in beweging te blijven!

Download hier nuttige tips en oefeningen!

­