Onlangs was een gezellig uitje naar de kerstfair. 

Sinds 1 oktober is het prikpunt voor bloedafname voor de trombosedienst, huisarts of specialist in het dorpshuis alleen nog op afspraak geopend. Een afspraak maakt u telefonisch via telefoonnummer: 088-2509492 of via 088-2505321. U kunt ook een afspraak maken via het zorgportaal mijndiak.nl. 

De dag na Prinsjesdag volgen de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Op 31 augustus bezocht de Tweede Kamer fractie van het CDA ons dorp en liet zich toen voorlichten over Austerlitz Zorgt. Tijdens de algemene beschouwingen benoemt Kamerlid Heerma van het CDA Austerlitz Zorgt als goed voorbeeld van de cooperatieve samenleving in de praktijk. Hieronder leest u de verschillende passages waarin Austerlitz wordt genoemd door de kamerleden.

Uit de Handelingen van woensdag 21 september 2022:

De heer Pieter Heerma (CDA):

Voorzitter. Ik had het over visie. Die visie is nodig, want we moeten de impasse doorbreken, de handen ineenslaan. Minder ik, meer wij. Als politiek moet je vooruit durven kijken, op zoek naar echte oorzaken, in plaats van alleen maar boos te zijn over de gevolgen. Je moet dus ook het debat voeren over onze visie op de toekomst. Dat heeft de heer Van Haga net op het terrein van volkshuisvesting bij mij al een beetje uitgelokt.

Als het gaat over de visie van het CDA, wil ik u graag meenemen naar het dorpje Austerlitz. Het is een dorpje met 1.700 inwoners in de provincie Utrecht. Austerlitz laat zien dat het anders kan. Net als in veel kleine kernen in ons land liep het voorzieningenniveau daar terug. De huisarts verdween, de bus reed minder en veel ouderen vreesden dat ze niet in het dorp konden blijven wonen, tot een paar burgers zelf het heft in eigen handen namen. Ze richtten een coöperatie op, Austerlitz Zorgt, om zorg voor elkaar vorm te geven. Driekwart van het dorp werd lid en een groot deel is vrijwilliger. Al snel kreeg het succes een vervolg: Austerlitz Rijdt, Austerlitz Eet en Austerlitz Klust. De coöperatie bouwde een eigen dorpshuis, met inpandige school en daarboven appartementen voor ouderen en mensen met een beperking, midden in het dorp. Austerlitz is een toonbeeld van "minder ik en meer wij". Als we niet bij elk probleem naar de overheid wijzen maar mensen de ruimte geven voor hun eigen oplossingen, ruimte én vertrouwen, dan komen er hele mooie dingen tot stand. Dat is de coöperatieve samenleving in de praktijk.

[…]

Mevrouw Sylvana Simons (BIJ1):
Ik heb ontzettend veel waardering voor eenieder, maar zeker voor politici, fractievoorzitters, Kamerleden en bewindslieden die groot genoeg zijn om fouten te erkennen en zelfreflectie te tonen. Ik wil daar dus graag mijn waardering voor uitspreken. Tegelijkertijd staat ook de handtekening van het CDA — voor zover je dat kunt zeggen — onder het regeerakkoord en onder deze Miljoenennota. Wat mij betreft doen de plannen niet genoeg om die inzichten maar bijvoorbeeld ook het door de heer Heerma gegeven prachtige voorbeeld van Austerlitz werkelijkheid te maken; dat heb ik vandaag al een paar keer ingebracht. Ik blijf daar dus toch weer met verwarring zitten. Als u bijvoorbeeld uitgaande van het voorbeeld van Austerlitz, dat ik een prachtig voorbeeld vind, naar de plannen en de Miljoenennota kijkt, ziet u dan voldoende tastbare waardering voor dit soort eigen initiatieven en coöperatieve initiatieven?

[…]

Mevrouw Den Haan (Fractie Den Haan):
Dan nemen we ook meteen die 33 aanbevelingen even door. Dan nog heel even terug naar volkshuisvesting. Die heeft ook te maken met de demografische ontwikkelingen. Ik ben heel blij dat er nu een CDA-minister is die erkent dat ouderenhuisvesting heel belangrijk is, ook voor de doorstroom. Kan de heer Heerma mij vertellen waaruit blijkt dat ouderenhuisvesting belangrijk is voor het CDA?

De heer Pieter Heerma (CDA):
Ik haalde het voorbeeld van Austerlitz al aan. Daar zit het expliciet in. Wij hebben al verschillende malen — mijn collega Jaco Geurts heeft dat volgens mij bij de laatste begroting gedaan — aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld de bouw van hofjes. De SP heeft het altijd over zorgbuurthuizen. Het CDA vraagt expliciet aandacht voor dat onderwerp. Bij verschillende debatten hebben we specifiek daar aandacht voor — dat zit overigens ook in zorgcoöperaties — zodat mensen samen voor elkaar kunnen zorgen. Bij de meeste coöperatieve woonvormen die er al zijn, die hofjes, is het overigens vaak de overheid die in de weg staat, omdat lokale overheden het niet genoeg vinden opleveren of omdat mensen elkaar, door regels die wij maken, wel een steunkous mogen aantrekken, maar geen oogdruppels mogen toedienen, omdat dat een medische handeling is. Ik denk dat dit soort coöperatieve woonvormen, zoals in Austerlitz ook gebouwd, maar die traditioneel in hofjes altijd bij Nederland gehoord hebben, een toekomst hebben waarin we voor elkaar zorgen. Daar pleiten we als CDA ook al jaren voor.

De voorzitter:
Tot slot, mevrouw Den Haan.

Mevrouw Den Haan (Fractie Den Haan):
Ik wil nog één onderwerp toevoegen aan onze gezamenlijke koffiedate. Op de begroting zie je dat er voor dit jaar 20 miljoen en voor volgend jaar 18 miljoen is uitgetrokken voor ouderenhuisvesting. Dat zijn ongeveer 12.000 woningen. Dat zijn er 24.000. Daarna zie ik niks meer staan. We hebben nu al een tekort van 80.000 ouderenwoningen. Ik zou daar graag nader naar willen kijken met de heer Heerma.

De heer Pieter Heerma (CDA):
Hou me ten goede als ik een denkfout maak, maar volgens mij is dit geld, dat ook door de SP als resultaat is binnengehaald, bedoeld om juist meer van die zorgbuurthuizen en ouderenwoningen voor elkaar te krijgen. Het is van belang om te laten zien wat daar de meerwaarde van is. Austerlitz laat zien dat het dus kan wanneer de samenleving ruimte gegeven wordt en de lokale overheden daar ook ruimte aan willen bieden. Dan hoeft het dus niet allemaal met geld van de rijksoverheid gebeuren, waarbij ik opmerk dat het ook goed is dat de SP daar eind 2020, meen ik, wel geld voor heeft geregeld.

 

 

 

De kosten voor gas en elektriciteit zijn flink gestegen. Daarom krijgen huishoudens in Zeist met een laag inkomen één keer een bedrag van 800 euro van de regering. Dat belastingvrije bedrag staat bekend als de ‘eenmalige energietoeslag’.

Namens gemeente Zeist betaalt de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) het bedrag automatisch uit aan de inwoners die bekend zijn bij de RSD en er recht op hebben. Als u bij deze groep behoort, dan heeft u hierover inmiddels een brief ontvangen. Maar er zijn ook mensen die recht hebben op een bedrag en die niet bij de Regionale Sociale Dienst bekend zijn. In dat geval moeten sommige inwoners zelf de energietoeslag aanvragen bij de RSD.

Bedrag automatisch uitbetaald

Een aantal inwoners heeft de energievergoeding automatisch in mei uitbetaaldgekregen. Dit gaat om inwoners met een algemene bijstandsuitkering, een IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering. De automatische uitbetaling geldt ook voor inwoners met een AOW-uitkering met een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) via de SVB.

Inwoners die zijn toegelaten tot de wettelijke schuldhulpverlening hebben ook recht op het bedrag van 800 euro. Zij wordt hierover geïnformeerd door hun eigen schuldhulpverleningsconsulent. Deze consulent vertelt ook over enkele voorwaarden die daarbij nog gelden.

Bedrag zelf aanvragen

Sommige inwoners moeten het bedrag van 800 euro zelf aanvragen. Dat gaat om inwoners die niet onder de eerdergenoemde groepen vallen maar die wel voldoen aan deze zes voorwaarden:

  • ze zijn 21 jaar of ouder,
  • ze staan ingeschreven in de gemeente Zeist,
  • hun huishouden heeft een inkomen dat lager of gelijk is aan 120% van het sociaal minimum,
  • ze maken geen gebruik van studiefinanciering (en zijn jonger dan 27 jaar),
  • ze hebben een zelfstandige woonruimte
  • ze hebben een zelfstandig contract met een energieleverancier.

Als u onder deze groep valt, dan kunt u dit eenmalige bedrag aanvragen via www.rsdkrh.nl.

Dat kan tot en met 30 november 2022.

Schuldhulpverlening

Mensen die door de stijgende energieprijzen financieel in de problemen komen, kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de afdeling Schuldhulpverlening van de RSD. Bel dan naar 030 – 6929500 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U heeft het misschien al gelezen: vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op elke woonlaag in huis een rookmelder te plaatsen. Hiermee wordt het veiliger voor u en uw naasten. Een rookmelder geeft namelijk tijdig een alarm bij een brand en zorgt ervoor dat u meteen actie kunt ondernemen. Bij een brand telt elke seconde, de extra tijd die een rookmelder verschaft kan van onschatbare waarde zijn. Op https://www.rookmelders.nl vindt u hierover uitgebreide informatie, ook waar u op moet letten bij de aanschaf van rookmelders.

Heeft u hulp nodig bij het plaatsen van de rookmelders? Neem dan contact op met Marianne Veenema, 06 30 61 04 51 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Woensdag 20 april was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Austerlitz Zorgt. Jan Smelik nam tijdens deze vergadering afscheid als bestuurslid van het eerste uur. Charles Laurey bedankte Jan voor zijn inspanningen in de afgelopen 10 jaar. Het bestuur van Austerlitz Zorgt wil graag voortbouwen op het mooie fundament.  Als dank wordt een nieuw initiatief geintroduceerd: Austerlitz Plant. Jan krijgt net als andere oud-bestuursleden de keuze voor een boom die geplant gaat worden in ons dorp. Charles heeft overleg met de gemeente over de plaats van de bomen. In het najaar worden Jan en de bestuursleden van het eerste uur hiervoor uitgenodigd.Verder zijn tijdens deze vergadering het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting vastgesteld. De resultaten van de dorpsraadpleging zijn gedeeld met de aanwezige leden.

Jos van Loozenoord en Madeline Buijs zijn welkom geheten als nieuwe bestuursleden. Het bestuur van Austerlitz Zorgt bestaat nu uit: Charles Laurey (voorzitter), Christianne van den Broek (secretaris), Carl Timmermans (penningmeester), Carol Dohmen, Gea Vermeulen, Madeline Buijs en Jos van Loozenoord. 

Sinds deze week heeft ons dorp weer 20 extra burgerhulpverleners. Zij volgden deze week een reanimatiecursus die was georganiseerd door Austerlitz Zorgt. Eerder deze maand was een herhalingscursus voor de cursisten van vorig jaar. Een veilig idee dat we over voldoende burgerhulpverleners beschikken in ons dorp, die bovendien goed getraind zijn. 

Subcategorieën

­