MFA ext 03

Om ervoor te zorgen dat de zorgwoningen ook echt zoveel mogelijk bewoond worden door mensen die zorg nodig hebben, is in overleg tussen Woongoed, gemeente Zeist, Nu Voor Straks en Austerlitz Zorgt een speciale toewijzingsprocedure opgesteld. Deze geldt voor alle 25 zorgwoningen, dus zowel de zorgappartementen van Woongoed Zeist als de patiowoningen van WoonStichting Nu Voor Straks.

In Austerlitz geldt de kleine kernen regeling. Dit betekent dat mensen met kernbinding aan Austerlitz met voorrang in de huurwoningen terecht kunnen. Binding betekent: de afgelopen 3 jaar onafgebroken of in afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar in Austerlitz gewoond. Deze regeling is vastgelegd in de huisvestingsverordening van Zeist.

De sociale huurwoningen dienen passend te worden toegewezen, hetgeen betekent dat het belastbaar inkomen van het huishouden een maximaal bedrag per jaar bedraagt. Voor mensen met een zware zorgvraag mag een uitzondering worden gemaakt.

Voor 2022 geldt:

Tot en met € 40.765 voor eenpersoonshuishoudens
Tot en met € 45.014 voor meerpersoonshuishoudens

Deze inkomensregel geldt niet voor de patiowoningen die via de Woonstichting Nu Voor Straks worden verhuurd, dat is vrije sector. Wel kan Nu Voor Straks inkomens- of vermogenseisen stellen.

Naast kernbinding en inkomen worden de zorgwoningen toegewezen op basis van zorgbehoefte en mate van kwetsbaarheid. De feitelijke toewijzing geschiedt door een speciaal hiervoor ingestelde Commissie Toewijzing Zorgwoningen (CTZ) met vertegenwoordigers van de gemeente, Woongoed, Austerlitz Zorgt en Nu Voor Straks.

De exacte toewijzingscriteria kunt u hier downloaden.

INSCHRIJVING

Iedereen die in aanmerking wil komen voor een zorgwoning kan zich inschrijven. Dit kan schriftelijk via het inschrijfformulier, dat u kunt downloaden.

Inschrijving kan ook - en dat heeft onze voorkeur - via het Online inschrijfformulier.

U kunt bij inschrijving aangeven welke woningen uw voorkeur hebben. De plattegronden van de woningen zijn te downloaden van deze site.

NB: de volgorde van inschrijving is niet van belang voor de toewijzing!

TIJDPAD

De inschrijving voor initiële bewoning is inmiddels gesloten.

U kunt zich gewoon inschrijven, wanneer u interesse heeft. U komt dan op een prioriteitenlijst, waarvoor dezelfde criteria gelden als voor de initiële toewijzing. Ook dan kijken we niet naar inschrijvingsduur, dus eerder inschrijven is niet nodig.

De Commissie Toewijzingen Zorgwoningen wijst  de zorgwoningen toe op basis van de hiervoor afgesproken criteria. Bij acceptatie van een woning dient de betreffende huurder bewijsmateriaal te overleggen betreffende kernbinding aan Austerlitz, inkomen en zorgindicatie. Woongoed Zeist zal de inkomenstoetsing doen, indien het sociale huur betreft. Pas als alles is gecontroleerd wordt de huurovereenkomst getekend met Woongoed Zeist of WoonStichting Nu Voor Straks. 

 

Regelmatig gaan leden van Austerlitz Zorgt met elkaar op stap. Bijvoorbeeld naar een museum, of kersen eten, of naar een voorstelling in het Beauforthuis, of ......

De uitstapjes worden op de webstie aangekondigd en per e-mail aan de leden rondgestuurd. Maar u kunt ze ook vinden in de vitrines bij de supermarkt en de slager.

De school en peuterspeelzaal zijn verhuisd naar het sportterrein en de sloop voor de nieuwbouw in Hart van Austerlitz is begonnen. Eindelijk. Het gaat nu echt beginnen: de bouw van ons nieuwe dorpshart. Onderdeel van het nieuwe plan zijn 8 zorgwoningen in patiovorm die zullen worden gekocht door, de door Austerlitz Zorgt geïnitieerde, WoonStichting Nu voor Straks. Op deze wijze blijven deze woningen altijd beschikbaar voor Austerlitzers met een zorgbehoefte. De woningen zijn bedoeld voor verhuur aan de onderkant van de vrije sector en daarnaast komen er 17 woningen geschikt voor zorg van de woningcorporatie Woongoed in de sociale huursector.

Voor de financiering van de aankoop van acht zorgwoningen heeft WoonStichting Nu voor Straks in Austerlitz getekende overeenkomsten met de Triodosbank (die 70% financiert) en de gemeente en een subsidie van de provincie. Het laatste deel, de eigen investering van € 545.000 vindt plaats via crowdfunding. We zijn net gestart maar ruim een derde van dat bedrag is al bij elkaar. Tijdens een laagdrempelige bijeenkomst op 30 januari lieten ca. 15 geïnteresseerden zich informeren over de mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord en uit solidariteit te investeren en er nog geld aan over te houden ook.

Voor dit laatste, maar wel beslissende, deel van de financiering van de aankoop door crowdfunding is een aparte stichting De Sleutel opgericht met hetzelfde bestuur en Raad van Toezicht als Nu voor Straks. Op de voorlichtingsbijeenkomst legde Jan Cremer, gepensioneerd belastingadviseur, en secretaris van beide stichtingen aan belangstellenden uit wat de leningen precies inhouden. Jan Cremer: “Particulieren verstrekken een lening aan De Sleutel.  Nu voor Straks verleent een 2e hypotheek aan de Sleutel. De lening levert gedurende de looptijd van 10 jaar een rendement van 3% per jaar op. Dat is meer dan wanneer je het op een spaarrekening laat staan, het risico is niet nul maar wel bijzonder laag. Ook maatschappelijk gezien is het een zinvolle investering.”

De aanwezigen reageren enthousiast en ook buiten deze groep is veel belangstelling voor de lening. Cremer: “De kunst is om mensen vast te houden. We hebben de toezegging van het geld nu al nodig, omdat we rond juni 2019 het koopcontract met de aannemer tekenen. We gaan de lening echter pas opnemen en rente betalen op het moment dat we de woningen kant en klaar kopen in 2020.” Reden temeer voor het bestuur om bij de gemeente flink de druk op de ketel te houden wat betreft de planning. Voorzitter Snijders: “We zitten er bovenop, als iedereen meewerkt, gaat ook dit prachtige plan lukken.”


Maatschappelijk en financieel rendement

Iedereen kan meedoen met de leningen aan de Sleutel, niet alleen inwoners van Austerlitz. De lening staat los van de toewijzing van de woningen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jan Cremer, 06-27034103, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Carl Timmermans, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  06-55891036. Een uitgebreide prospectus is beschikbaar.

Als u in de toekomst een seniorenwoning van de woningbouwvereniging of een zorgappartement in het Hart van Austerlitz wilt huren, moet u ingeschreven staan bij WoningNet.

Ook als u nu een koopwoning hebt, maar qua inkomen wel voldoet aan de eisen, moet u ingeschreven staan. Hoe eerder u zich inschrijft hoe beter, want bij de toewijzing wordt onder andere met de termijn van inschrijving rekening gehouden.

NB: ook jongere inwoners die bijvoorbeeld interesse hebben in een starterswoning dienen zich bij WoningNet in te schrijven.

Hoe schrijft u zich in?

U kunt zich inschrijven via de website www.WoningNet.nl. Als u zich inschrijft krijgt u een registratienummer. Dit nummer maakt WoningNet voor u aan, het wachtwoord moet u zelf bedenken. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail van WoningNet met uw registratienummer.

Een inschrijving bij WoningNet regio Utrecht kost € 30,00. Als u ingeschreven wilt blijven staan betaalt u jaarlijks € 9,00 verlengingskosten. U kunt uw inschrijfkosten betalen door bij de inschrijving een doorlopende machtiging af te geven. WoningNet incasseert de inschrijfkosten ongeveer vijf werkdagen na de inschrijving. Vanaf dat moment bent u ingeschreven. Uw inschrijving vervalt zodra u een sociale huurwoning accepteert van een van de woningcorporaties. Uw inschrijving vervalt ook als u de inschrijfkosten en/of verlengingskosten niet op tijd betaalt.

Nadat u zich hebt ingeschreven moet u zelf in de gaten houden of er woningen worden aangeboden. Om dit makkelijker te maken kunt u zich op het gratis Digizine van WoningNet abonneren. Het Digizine is een e-mail met sociale huurwoningen met de hoogste slaagkans die passen bij uw inschrijfgegevens en woonwensen. Op de website ziet u of er nog meer passende woningen voor u zijn.

AUSTERLITZ ZORGT HELPT U!

Lang niet iedereen is in staat om de inschrijving en alles wat daarmee samenhangt zelfstandig te verrichten, óf omdat men geen internet heeft óf omdat het er om een of andere reden niet van komt om regelmatig het aanbod te controleren. Als u ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met Marianne (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 06-30610451).

 

Lid worden kan op de volgende manieren:

1.    U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens  ONLINE  op de website in te voeren. Wilt u dat, klik dan op: Online registratie...

 (Als u voor deze keuze kiest dan is het noodzakelijk dat u over een e-mailadres beschikt.)

2.    Wilt u uw persoonsgegevens liever registreren door een  AANMELD  formulier in te vullen, klik dan op: Aanmeldformulier

 

Hoe verloopt de ONLINE registratie ?

1.    Nadat u op de link 'ONLINE registratie' heeft geklikt wordt op het beeldscherm het ONLINE aanmeldscherm getoond. U wordt verzocht  het ONLINE aanmeldscherm in te vullen. De verplichte velden herkent u door het * dat voor de tekst staat. Als u daarmee klaar bent, klikt u op het scherm op de button OPSLAAN...

2.    Onze ledenadministratie krijgt een melding via de e-mail en controleert uw persoons-gegevens op volledigheid.

3.    Afhankelijk van de door u gekozen betalingswijze krijgt u een welkomstbrief via de e-mail.

4.    Uw persoonsgegevens wordt door onze ledenadministratie 'met een druk op de knop' aan ons ledenbestand toegevoegd.

5.    Vanaf nu kunt u, indien u dat wenst, uw eigen persoonsgegevens inzien en wijzigen. Wel is het noodzakelijk dat u eenmalig een account aanmaakt om te kunnen inloggen. Instructies hoe dat in zijn werk gaat, staan op onze website. Klik op de menufunctie:' Ín- / uitloggen'

 

Hoe verloopt de AANMELD formulier registratie ?

1.    Nadat u op de link 'AANMELD formulier' heeft geklikt wordt op uw beeldscherm het AANMELD formulier getoond. Het is nu bedoeling dat u dit formulier print, uw persoonsgegevens daarop invult en het formulier na ondertekening naar onze ledenadministratie stuurt.

2.    Na ontvangst controleert onze ledenadministratie uw persoonsgegevens op volledigheid en juistheid.

3.    Uw persoonsgegevens wordt door onze ledenadministratie van uw AANMELD formulier overgenomen en aan ons ledenbestand toegevoegd.

4.    Afhankelijk van de door u gekozen betalingswijze krijgt u een welkomstbrief via de e-mail, als u een e-mailadres heeft opgegeven. Zoniet dan via de post.

5.    Nu kunt u, indien u dat wenst, uw eigen persoonsgegevens inzien en wijzigen. Wel is het noodzakelijk dat u eenmalig een account aanmaakt om in te kunnen loggen. Instructies hoe dat in zijn werk gaat, staan op onze website. Klik op de menufunctie:   ' Ín- / uitloggen'

 

Welkomstbrief met machtigingsformulier.

Afhankelijk van de door u gekozen betalingswijze krijgt u per e-mail of per post uw welkomstbrief.

Als u gekozen heeft om de jaarcontributie per Automatische Incasso te voldoen, dan krijgt u een welkomstbrief met daarbij een machtigingsformulier. U wordt verzocht het machtigings-formulier van een datum te voorzien, te ondertekenen en naar onze ledenadministratie terug te sturen.

Na ontvangst van het machtigingsformulier worden uw persoonsgegevens 'met een druk op de knop' aan ons ledenbestand toegevoegd.

 

Afhandeling van vragen, opmerkingen of problemen.

Mocht u tegen problemen aanlopen of als u vragen heeft dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze ledenadministratie:

 

Telefoon:        

E-mailadres:  

 

 

 

 

 

Naast de diensten die Austerlitz Zorgt aanbiedt, zijn er ook een aantal andere faciliteiten en diensten die het werk van Austerlitz Zorg raken. Hiernaast ziet u een overzicht. 

Austeritz Zorgt biedt een groot aantal diensten aan voor de leden die zorg nodig hebben. Dat varieert van een indicatie op grond van de WMO tot hulp bij kleine klussen. Door op de onderwerpen links te klikken kunt een toelichting krijgen op de diensten die we aanbieden. 

Natuurlijk gaan we er van uit dat u eerst probeert het zelf op te lossen, bijv. door uw familie in te schakelen, uw buren, kennissen. Of andere mensen in uw netwerk. Als dat echt niet lukt, dan kunt u onze dorpsondersteuner Marianne Veenema benaderen en haar vragen om hulp.

­