Het is alweer een jaar gelden dat alle inwoners van Austerlitz een uitnodiging in de bus vonden voor een brainstormavond over ‘een of ander kunstwerk’ voor het Hart van Austerlitz. Tijdens deze brainstormavond werden kant en klare ideeën over kunstwerken bewust vermeden. Daardoor leverde dit overleg een aantal duidelijke randvoorwaarden op, waarmee een kunstenaar aan de gang zou kunnen gaan zonder hem of haar bij voorbaat  al vast te pinnen of in een keurslijf te dwingen.

Het stuk met de randvoorwaarden vond bij de gemeente veel instemming, vooral ook bij de Kunstadviescommissie Zeist (een onafhankelijke commissie), maar vervolgens ging het toch moeizaam. Erger nog, begin juli volgde de boodschap dat het project Hart van Austerlitz al zoveel geld kostte dat er echt geen geld voor een kunstwerk overbleef en dat er daarom naar andere middelen moest worden gezocht. Er volgden weer enkele gesprekken. Deze mondden uit in een concreter idee, waarover de voorzitter van de Kunstadviescommissie Zeist in oktober een advies aan de gemeente uitbracht. En zowaar, begin november kwam het bericht dat de gemeente ergens anders ‘een potje’ heeft gevonden en nu behoorlijk zou bijdragen aan een kunstwerk. (De bedoeling is dat het dorp ook gaat bijdragen, hierover volgt later van onze kant meer nieuws. Wethouder Sander Jansen deed hier ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt van Hart van Austerlitz mededeling van.

In het advies van de commissie werd ook de plek van het kunstwerk vastgelegd en het soort kunstwerk, te weten een kunstwerk van glas/kunststof/licht in ‘de punt’ van het gebouw, achter de glazen voorgevel. Het is een pracht van een plek, heel goed zichtbaar voor iedereen die op het Dorpsplein staat.

De Kunstadviescommissie raadde aan om een kleine klankbordgroep te formeren uit de inwoners van Austerlitz. Deze klankbordgroep is inmiddels samengesteld. Ze bestaat uit een inwoner aan het Dorpsplein, een ouder en een leerling van de school, iemand namens het Dorpshuis, Austerlitz’ Belang, Woongoed Zeist, Austerlitz Zorgt en de architect van het gebouw.

De klankbordgroep is twee keer bij elkaar geweest, de eerste keer om onder leiding van de voorzitter van de Kunstadviescommissie Zeist uit een lijst van een tiental kunstenaars die ervaring hebben met dit soort kunstwerken drie kunstenaars te kiezen die daarna zijn gevraagd of ze geïnteresseerd zijn een schetsontwerp te maken, de tweede keer samen met de gekozen kunstenaars om die te instrueren. Begin mei presenteren de kunstenaars hun ontwerpen. Daaruit wordt dan de kunstenaar gekozen die het kunstwerk gaat maken..

Uiteraard wordt erop gemikt dat het kunstwerk klaar zal zijn bij de opening van het Hart van Austerlitz.

Wim Oerlemans (voorzitter klankbordgroep)