Op dinsdag 16 januari heeft de gemeenteraad van Zeist het raadsvoorstel voor het bestemmingsplan Hart van Austerlitz unaniem goedgekeurd. Ook is de raad akkoord gegaan met de gemeentegarantie aan de WoonStichting Nu voor Straks voor de financiering van 8 grondgebonden woningen voor ouderen in het Hart van Austerlitz.

Met dit besluit kan de start plaatsvinden van de realisatie van een maatschappelijk initiatief vanuit Austerlitz dat een impuls zal geven aan de leefbaarheid en kwaliteit van leven in het dorp. Het gaat om het realiseren van 40 woningen voor starters (15) en ouderen (25), die daarmee langer in het eigen dorp kunnen blijven wonen. Daarnaast gaat het om de realisatie van een nieuw schoolgebouw, waar de school een vernieuwend onderwijsconcept kan neerzetten dat bijdraagt aan beter basisonderwijs voor kinderen uit Austerlitz. De peuterspeelzaal krijgt een nieuw onderkomen, waarmee de verbinding blijft bestaan met de school. Het gebouw van het dorpshuis zal voor een belangrijk deel vernieuwen en nieuwe maatschappelijke functies kunnen onderbrengen op gebied van welzijn en ontmoeten van alle generaties. De realisatie van de multifunctionele accommodatie biedt kansen voor nieuwe samenwerking tussen de verschillende organisaties om meer te betekenen voor de inwoners van Austerlitz.

Co√∂peratie Austerlitz Zorgt, dat net haar 5-jarig bestaan heeft gevierd, is de aanjager geweest van dit plan en wij zijn er trots op dat we nu deze grote stap hebben kunnen zetten. Als alles goed gaat kan nog dit jaar met de bouw van het multifunctionele complex worden begonnen. Voorwaar een goed begin van het nieuwe jaar!