Alle inwoners van het dorp zijn welkom bij de feestelijke lustrummiddag ter ere van het 10 jarig bestaan van onze coöperatie Austerlitz Zorgt.

Wanneer: zondagmiddag 11 december vanaf 14 uur

Waar: in het Hart van Austerlitz. 

Een bijzondere verjaardag van een van de eerste burgerinitiatieven in Nederland. Een succesverhaal, want de coöperatie voorziet niet alleen in een groot palet aan lokale zorg- en welzijnsactiviteiten, maar inspireert ook andere gemeenschappen om samen het heft in handen te nemen.

De traditie van zorgzaamheid, zelfredzaamheid en solidariteit in het dorp is echter veel ouder. Wij nemen u hier graag in mee met vertelde verhalen over de crisisjaren van de jaren dertig, toen het merendeel van de bevolking in bittere armoede leefde. Wat deed Austerlitz tijdens de wederopbouw en hoe ging het in de decennia daarna? Waarom werd Ouwekamp een geuzennaam? En wist u dat de eigen gemeenschap in 1970 zelf een deel van het geld opbracht om het eerste dorpshuis te bouwen? Toen kon de gemeente haar medewerking niet meer weigeren.
 
Een zestal inwoners vertelt deze middag over onze opmerkelijke geschiedenis waarin rebellie, samenwerking en gemeenschapskracht een grote rol spelen. Ze doen dit aan de hand van hun eigen levensverhaal, onder de bezielende begeleiding van gespreksleider Laura Hoogstraten, wethouder van de gemeente Zeist. De middag wordt muzikaal begeleid door dorpsgenoot Maarten Tros. Stadsdichter Diet Groothuis draagt haar gedicht, dat ze schreef voor deze bijzondere lustrumviering, aan ons voor.
 
Maak kennis met elkaar en met de geschiedenis die we als Austerlitzers met elkaar delen. We staan op sterke schouders. Vandaaruit kunnen we samen nieuwe uitdagingen aan. Natuurlijk sluiten we geheel in traditie af met een feestelijke borrel.
­