Austerlitz Zorgt, Austerlitz Belang en een aantal andere organisaties uit Austerlitz, vinden het de hoogste tijd voor een wijziging van het beleid van de gemeente Zeist op het gebied van ruimtelijke ordening. En hebben daarom een open brief gestuurd naar de gemeente Zeist met de volgende boodschap: Gemeente, pak de regie terug!

Wij wensen dat de gemeente zélf in een vroeg stadium duidelijk maakt wat men met bepaalde kavels of gebouwen wil en zelf het initiatief neemt tot wijziging van het bestemmingsplan en/of aankoop. Laat Zeist weer de regie nemen op de ruimtelijke ordening – in nauwe samenwerking met de wijk- dorpsgemeenschap - en stap af van het beleid waarbij de markt het voor het zeggen heeft. Als voorbeeld en onderbouwing van dit standpunt lichten we een concreet voorbeeld toe uit ons eigen dorp.

Wil je jouw stem laten horen, kom dan zaterdag 12 maart naar het verkiezingsdebat in het Hart van Austerlitz. Het debat start om 20.00 uur.

Download de hele brief hier

­