De inschrijving voor initiele bewoning van de zorgwoningen in het Hart van Austerlitz is gesloten. 

Er zijn 26 aanmeldingen binnengekomen. Dus vrijwel iedereen die zich heeft ingeschreven komt in aanmerking voor een woning.

Maandag 20 april komt de Commissie Toewijzing Zorgwoningen bijeen (virtueel dan) om de woningen toe te wijzen. U hoort snel daarna of, en zo ja welke woning u heeft gekregen.

U kunt zich nog steeds inschrijven, voor als er later een woning vrijkomt! Op de website van Austerlitz Zorgt kunt u alle informatie vinden.

­