Na een moeizaam onderhandelingsproces van bijna een half jaar zijn we op 1 november akkoord gegaan met het definitief ontwerp voor de patiowoningen van Van Zoelen, KRKTR en Ter Braak.  We hebben daarbij veel steun gehad van onze bouwkundige adviseur Jaap Simonse en van de gemeente die vast bleef houden aan de eis van een goedgekeurd definitief ontwerp als onderdeel van de overeenkomst van de gemeente met Van Zoelen c.s.

De patio-zorgwoningen worden nul op de meter en voldoen aan het Woonkeur Basispakket en nagenoeg aan het Zorgpakket Plus van Woonkeur. Ook geldt de waarborgregeling, een soort garantie. De woningen zijn zo ontworpen dat ze gechikt zijn, ook als je veel zorg nodig hebt en bijv. in een rolstoel zit. Daarmee wordt de droom van ons dorp gerealiseerd dat je zo lang mogelijk in het dorp kunt blijven wonen.

De woningen worden gebouwd rond een buitenruimte, de patio. Er komt veel glas in, tot op de vloer waardoor veel daglicht toetreedt tot de slaapkamer, de keuken en de woonkamer. Aan de achterkant van de woningen kunnen geen ramen komen omdat die muur op de erfgrens ligt met onze achterburen aan de Weideweg. De slaapkamer is extra ruim omdat er een gewoon bed en een ziekenhuisbed in moet kunnen en er ook met een tillift gemanoeuvreerd moet kunnen worden.

Om die reden is ook de badkamer extra groot en is in die badkamer ook het toilet gesitueerd. In een badkamer hoeft geen daglichttoetreding te zijn, maar we hebben bereikt dat er toch een daglichtkoepeltje in komt.

De keuken zou bestaan uit drie onderkasten en twee bovenkasten plus afzuigkap. Er komen twee extra  onderkasten bij omdat je als je in een rolstoel zit meer hebt aan onderkasten dan aan bovenkasten. De laatste zijn wel gehandhaafd omdat natuurlijk lang niet elke bewoner in een rolstoel zal zitten

De gangen en deuren zijn extra breed zodat je met een rolstoel makkelijk kunt passeren. We hebben zoveel mogelijk gekozen voor schuifdeuren in plaats van gewone deuren. De woonkamer met keuken is wat groter geworden t.o.v. het voorlopig ontwerp en de werkkamer wat kleiner. Het tweede toilet is vervallen deels om de keuken wat groter te kunnen maken en deels om onze extra wensen te kunnen financieren zonder meerkosten.

U kunt de plattegrond downloaden.

Nul op de meter houdt in dat de woningen worden gebouwd zonder gasleiding, maar wel met een elektra aansluiting. Je betaalt dus wel als huurder voor de aansluiting maar bij normaal gebruik kom je gemiddeld over het jaar dan uit op nul energieverbruik per jaar door de forse isolatie en de zonnepanelen op het dak. De extra investering die hiervoor nodig is voor de helft in de huur verwerkt en de andere helft is besparing voor de huurder. De huur blijft  €970/mnd. Dit was prijspeil 2018 maar vooralsnog zijn er geen redenen om de huur te verhogen bij de oplevering in het najaar van 2020.

Overig Nieuws

Debby Neijzen is benoemd in het bestuur van NuVoorStraks dat nu vijf leden telt. Debby neemt het secretariaat van Jan Cremer over.

De crowdfundingsactie van de Sleutel was een groot succes. Biunnen enkele weken hadden we genoeg toezeggingen, inmiddels zijn alle contracten getekend. Ook verstrekt De Sleutel een lening aan het dorpshuis. Het contract daarvoor is vorige maand getekend.

 Jan Snijders

­