Zorgt Vignet KleurHoeksteen kleur jpgSVA logo

In de afgelopen jaren hebben in ons dorp verschillende reanimaties plaatsgevonden. Naar aanleiding van vragen die leden tijdens de laatste ALV van Austerlitz Zorgt hebben gesteld, wordt nu een reanimatiecursus voor mensen uit het dorp georganiseerd. Het betreft een cursus van twee avonden die aan iedere inwoner wordt aangeboden in samenwerking met Protestantse Gemeente De Hoeksteen en Sportvereniging Austerlitz.

Austerlitz Zorgt heeft inmiddels subsidie ontvangen van de Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist, zodat er voor de deelnemers geen kosten aan verbonden zijn. Daar wordt wel een voorwaarde aan gesteld, namelijk dat men zich als burgerhulpverlener aanmeldt bij de Hartstichting.

U kunt zich niet meer aanmelden. De cursus is vol. We gaan kijken of er in een later stadium nog een cursus kan plaatsvinden.

LOCATIES AED's

In Austerlitz zijn drie AED's aanwezig: in de kantine van SV Austerlitz, buiten bij de ingang van De Hoeksteen en in het dorpshuis (tijdelijke locatie: voormalig RK Kerk).

 

­