Reanimatiecursus 2019 1

Op 15 november hebben 24 inwoners van Austerlitz de cursus basale reanimatie voltooid.  De cursus was door Austerlitz Zorgt aangeboden in samenwerking met Protestantse Gemeente De Hoeksteen en Sportvereniging Austerlitz.  De deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld als burgerhulpverlener bij de Hartstichting. Dat betekent dat zij kunnen worden opgeroepen als er in hun buurt een reanimatie moet plaatsvinden.

De cursus is mede mogelijjk gemaakt door subsidie van de Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist.

We gaan kijken of er in een later stadium nog een cursus kan plaatsvinden.

LOCATIES AED's

In Austerlitz zijn drie AED's aanwezig: in de kantine van SV Austerlitz, buiten bij de ingang van De Hoeksteen en in het dorpshuis (tijdelijke locatie: voormalig RK Kerk).

 

­