De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland heeft Jan Smelik per 23 oktober 2018 voor vier jaar benoemd tot lid van de Kwaliteitsraad. Jan is naast bestuurslid van Austerlitz Zorgt ook initiatiefnemer en algemeen coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar.

De Kwaliteitsraad bestaat uit 9 personen en is een onafhankelijke commissie die het Zorginstituut gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van de kwaliteit van gezondheidszorg. De Kwaliteitsraad heeft ook een wettelijke taak op het gebied van de doorzettingsmacht; het Zorginstituut kan de Kwaliteitsraad vragen om een kwaliteitsstandaard, een meetinstrument of een informatiestandaard voor een specifieke vorm van zorg op te stellen.

Niet alleen in Austerlitz, maar overal in het land nemen bewonersinitiatieven zelf verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk, door ondersteuning, welzijn, zorg en wonen te organiseren. Het lokale netwerk, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van betrokken bewoners leidt tot nieuwe oplossingen voor het groeiende probleem van de zorg voor ouderen en andere kwetsbare inwoners. Inmiddels zijn er meer dan 500 initiatieven bekend (zorgcoöperaties, stadsdorpen of noaberzorgpunten, hoe ze zich ook noemen) en jaarlijks komen er zo’n 100 initiatieven bij. Zij vormen een landelijk netwerk onder de naam Nederland Zorgt Voor Elkaar.

­