Austerlitz Zorgt

In deze korte video vertellen het bestuur en het dorpsteam wat zij nog allemaal van plan zijn.

 

Film VNG

Bekijk de video van de VNG over onze coöperatie. Deze geeft volgens ons heel goed weer waar wij voor staan.

­