Inschrijvingsformulier Zorgwoningen Hart van Austerlitz

Vul onderstaande vragen zo nauwkeurig mogelijk en volledig in. Als u dit niet zelfstandig kunt, neem dan contact op met Marianne Veenema (06 30 61 04 51). De gegevens die u verstrekt worden alleen ingezien door de Commissie Toewijzing Zorgwoningen en het dorpsteam van Austerlitz Zorgt.
Gegevens aanvrager:
Dit is een verplichte vraag

Vul uw adres volledig in

Ongeldige invoer

Vul een geldig e-mailadres in

Verplichte vraag

Let op: voor de sociale huurwoningen van Woongoed geldt een maximum verzamelinkomen van 40.765 euro voor een eenpersoonshuishouden en 45.014 euro voor een huishouden met 2 of meer personen.
Een uitzondering kan worden gemaakt als u veel zorg nodig heeft.

Dit is een verplichte vraag

Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende woningen:
Zie de plattegronden op de website van Austerlitz Zorgt. De patiowoningen zijn Wellingtonweg 10-24, waarbij huisnummer 10 het dichtst bij de Schooldwarsweg ligt. De zorgappartementen bevinden zich op de eerste (nrs 4 en 6) en tweede verdieping (nrs 8 en 10) van de multifunctionele accommodatie.
Verplichte vraag

Verplichte vraag

Verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Ongeldige invoer

Wilt u voor de persoon die het meest kwetsbaar of zorgbehoeftig is de volgende vragen invullen? Wij stellen het op prijs als u deze informatie ook voor de andere persoon van het huishouden wilt verstrekken. Dat is zeker van belang als u twijfelt wie van u het meest voor een zorgwoning in aanmerking komt.
PERSOON 1
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Klik op 'Januari 1900', vul dan het juiste maand en jaar in, en kies vervolgens de datum

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Ongeldige invoer

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Ongeldige invoer

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Als u geen tweede persoon wilt invoeren, controleer de ingevulde informatie dan goed en klik op de verzendknop door naar de onderkant van deze pagina te scrollen.
PERSOON 2
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Ongeldige invoer

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Ongeldige invoer

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Dit is een verplichte vraag

Door dit formulier te verzenden verklaart u dat u bovenstaande informatie naar waarheid hebt verstrekt.

­