We kijken terug op een zeer geslaagd lustrum!

Het begon op vrijdag 8 december, toen wethouder Fluitman de borden 'Zorgzaam Dorp' onthulde. Het bestuur ziet dit als erkenning van de waardering van de gemeente voor onze bijdrage aan het welzijn van de Austerlitzse bevolking.

Dinsdag 12 december vond een drukbezochte receptie plaats. Burgemeester Janssen benoemde Jan Snijders onder groot applaus van de ongeveer 250 aanwezigen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn grote verdiensten voor ons dorp en ook vanwege zijn betrokkenheid bij regionale en landelijke netwerken van bewonersinitiatieven. Jan is actief in het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven Nederland Zorgt Voor Elkaar en in de regionale stichting Omzien naar elkaar.

Daarna bleven ongeveer 150 leden achter voor een gezellige maaltijd. De muzikale omlijsting werd verzorgd door blaaskapel De Heikneuters en door gitarist Cees Sax.

Op vrijdag 15 december vond in het dorpshuis 't Trefpunt een symposium plaats voor de landelijke relaties van Austerlitz Zorgt. Ruim 50 aanwezigen werden geïnspireerd door Guus van Montfort (tot voor kort voorzitter van ActiZ en tevens van de Commissie van Advies van Austerlitz Zorgt), Edwin Goedhart (bondsarts van het Nederlands Elftal) en Arjo Klamer (hoogleraar aan de Erasmus Universiteit).

Namens Austerlitz Zorgt was Jan Smelik gastheer. Hij gaf in zijn bijdrage een inkijkje in de ambities die het bestuur van Austerlitz Zorgt nog heeft. Ook zette hij het initiatief in een bredere context van de 'stille revolutie' die gaande is in onze samenleving. U kunt de slides van zijn lezing hier downloaden.

­