Woensdag 20 april was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Austerlitz Zorgt. Jan Smelik nam tijdens deze vergadering afscheid als bestuurslid van het eerste uur. Charles Laurey bedankte Jan voor zijn inspanningen in de afgelopen 10 jaar. Het bestuur van Austerlitz Zorgt wil graag voortbouwen op het mooie fundament.  Als dank wordt een nieuw initiatief geintroduceerd: Austerlitz Plant. Jan krijgt net als andere oud-bestuursleden de keuze voor een boom die geplant gaat worden in ons dorp. Charles heeft overleg met de gemeente over de plaats van de bomen. In het najaar worden Jan en de bestuursleden van het eerste uur hiervoor uitgenodigd.Verder zijn tijdens deze vergadering het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting vastgesteld. De resultaten van de dorpsraadpleging zijn gedeeld met de aanwezige leden.

Jos van Loozenoord en Madeline Buijs zijn welkom geheten als nieuwe bestuursleden. Het bestuur van Austerlitz Zorgt bestaat nu uit: Charles Laurey (voorzitter), Christianne van den Broek (secretaris), Carl Timmermans (penningmeester), Carol Dohmen, Gea Vermeulen, Madeline Buijs en Jos van Loozenoord. 
­