Woensdag 20 april om 20.00 uur is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Austerlitz Zorgt. Deze vindt plaats in het Dorpshuis Hart van Austerlitz. Tijdens deze ledenvergadering worden de uitkomsten van de ledenraadpleging gepresenteerd en worden het jaarverslag en de jaarrekening van afgelopen jaar en de begroting voor dit jaar vastgesteld. Daarnaast nemen we afscheid van Jan Smelik, voorzitter van Austerlitz Zorgt en bestuurslid van het eerste uur. 

Leden ontvangen begin april persoonlijk een uitnodiging via de mail. 
Met dit bericht kunt u de datum vast in uw agenda noteren.
­