Woensdag 19 mei was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Austerlitz Zorgt. Tijdens een digitale vergadering zijn het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting vastgesteld. Daarnaast namen de aanwezige leden afscheid van maar liefst 3 bestuursleden van het eerste uur: Jan Snijders, Wim Oerlemans en Hans Neijzen. Jan en Wim zijn vorig jaar al afgetreden en we hadden zo graag ‘echt’ afscheid willen nemen van deze twee belangrijke oprichters, sfeervol en met gezellig veel mensen erbij. Helaas moest het nu alsnog digitaal, we konden het niet nóg een keer uitstellen. Met mooie speeches, een passend cadeautje in het vooruitzicht en twee eigen coupletten in het speciaal hiervoor geschreven lied Hart van Austerlitz, gezongen door muzikale dorpsgenoot Maarten Tros, is hun vertrek nu echt een feit.

Het lied is te horen via deze link. In de eerstvolgende nieuwsbrief van Austerlitz Zorgt kunt u tezijnertijd meer lezen over de wapenfeiten van Jan en Wim.

­