Woonstichting Nu voor Straks, die de acht zorgwoningen in de vrije sector gaat kopen en verhuren, is druk bezig de financiering definitief te regelen. De subsidie van de provincie is vorig jaar al ontvangen. Begin augustus is de kredietcomissie van de Triodos Bank akkoord gegaan met de voorstellen voor de hypotheek (70 % koopsom). Deze omvatten een aantal unieke en niet eerder door de bank toegestane afspraken waar wij erg blij mee zijn. Maar ook een aantal verplichtingen die ons inziens soms wat ver gaan, maar je kan niet alles hebben. Wij hebben de leningsovereenkomst midden augustus ontvangen. Dat heeft nog geleid tot enige discussie waar we uit lijken te komen. De overeenkomst wordt nu voorgelegd aan de Raad van Toezicht van Nu voor Straks. Uiterlijk eind oktober moet de overeenkomst getekend worden. Ook moet het besluit van de gemeenteraad voor de gemeentegarantie nu worden omgezet in contracten.

In februari wordt de tenderprocedure gestart. Dit moet de bouwer van onze  zorgwoningen en de overige (zeven) woningen gaan opleveren. 

Op 3 augustus is de crowdfunding Stichting De Sleutel opgericht. Deze verstrekt een tweede hypotheek aan Nu voor Straks (naast die van de Triodos Bank) en wordt gefinancierd door crowdfunding-leningen en giften. Bestuur en Raad van Toezicht van de Sleutel zijn hetzelfde als van Nu voor Straks. Het is een administratief middel om een en ander relatief simpel te organiseren. De Sleutel zal ook proberen een ANBI-status te verkrijgen.

Er was al informeel twee ton van de benodigde ruim vijf ton toegezegd. Dat gaan we nu formaliseren en de rest verwerven. Daarvoor is een brochure gemaakt, die binnenkort naar de drukker kan. In oktober komt er een voorlichtingsavond voor geïnteresseerden. Wordt vervolgd!

­