Het multifunctionele gebouw van school, peuterspeelzaal, dorpshuis en woningen van Woongoed komt steeds meer in de uitvoerende fase. We gaan nu echt realiseren wat is afgesproken, het wordt kortom steeds meer een gewoon bouwproject. Daarnaast worden regelingen getroffen voor de tijd daarna als het gebouw in exploitatie is.

De laatste hand wordt gelegd aan het definitieve ontwerp, tegelijk wordt er al stevig geschreven aan het bestek. Medio september wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Er was een verschil van mening met de welstandcommissie, maar dat is inmiddels opgelost. Het kost wat geld, maar hert gebouw wordt er mooier door. Wij zijn dus 'stiekem' blij hierover.

De Bestuursraad - waarin de verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis zitten -  is in augustus  met een paar kleine correcties akkoord gegaan met de overeenkomst tussen gemeente en dorpshuis. De school en peuterspeelzaal gaan in de herfstvakantie over naar de tijdelijke behuizing. Het dorpshuis legt in overleg met de verenigingen de laatste hand aan de tijdelijke verplaatsingen naar Ouwekamp, RK kerk en voormalige bankgebouw en Hoeksteen.

Omdat het project steeds meer een bouwproject wordt wordt de stuurgroep voorgesteld de organisatiestructuur in fasen vereenvoudigd. De stuurgroep Hart van Austerlitz blijft bestaan (incl. de vertegenwoordiging van AZ/NVS), maar het opdrachtgeversoverleg wordt beperkt tot school, dorpshuis, woongoed en gemeente. AZ stapt daaruit. Later wordt er nog verdere veranderingen doorgevoerd.

De planning heeft door de discussie met de welstandcommissie 6 weken vertraging opgelopen, waarvan weer 3 weken is ingelopen door alvast aan het bestek te gaan werken. De resterende vertraging is zeer tegen onze zin. Naast de bezwaren tegen de vertraging op zich, kan dat problemen gaan geven voor de woningen van Nu voor Straks die qua uitvoering nog steeds gekoppeld zijn aan het MFA. We stellen deze koppeling steeds meer ter discussie om druk uit te oefenen, hoewel los koppeling voor de gemeente financiële en voor ons praktische nadelen heeft. Vertraging leidt ook tot een sterke stijging van de kosten! Je houden aan de  planning blijft een zorgenkind bij dit soort projecten.

Jan Snijders

­