Namens Nederland Zorgt Voor Elkaar, het landelijke netwerk van bewonersinitiatieven waar ook Austerlitz Zorgt bij is aangesloten, heeft Jan Smelik donderdag 8 maart het Pact voor de Ouderenzorg ondertekend, samen met 35 andere partijen en minister Hugo de Jonge. 

In het Pact wordt afgesproken dat alle ondertekenaars zich gaan inspannen om de zorg voor onze ouderen in de komende jaren te verbeteren, met als aandachtspunten: het signaleren en doorbreken van eenzaamheid, zorgen dat mensen met goede zorg en ondersteuning langer thuis kunnen wonen en het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

­