In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vindt op woensdagmiddag 21 februari a.s. een verkiezingsdebat plaats voor senioren in de raadszaal.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 uur      Ontvangst met koffie/thee

14.00 uur      Opening namens de seniorenorganisaties door Nel de Niet, middagvoorzitter

14.05 uur      Toelichting op het programma en ‘aftrap’ door Gijs Wildeman, gespreksleider

14.10 uur      Vraag aan het publiek: wat houdt u bezig en wat vindt u echt nodig. Dit in steekwoorden van maximaal 1 minuut

14.20 uur       Vraag aan elke fractie: Wat gaat u specifiek voor ouderen doen. Dit ook in steekwoorden     

14.30 uur      Reacties en discussies naar aanleiding van de naar voren gebrachte items 

15.15  uur     Pauze

15.40 uur      Voortzetting van de discussie  en wanneer de discussie daartoe aanleiding geeft, het inbrengen van een paar stellingen

16.15  uur     Afsluiting door de middagvoorzitter, Nel de Niet.

U bent van harte welkom. Mocht u vervoer nodig hebben, neem dat even contact op met Marianne, onze dorpsondersteuner.

­